Kino Wolność na Wołyniu Fot. Krzysztof Sawicki

Kino Wolność na Wołyniu

Konsulat Generalny RP w Łucku rozpoczął realizację projektu „Kino Wolność”. Jako pierwsza placówka zagraniczna konsulat otrzymał od Fundacji Kino Polska kilkanaście polskich filmów i za zgodą organizatorów nadaliśmy wołyńskiemu projektowi nazwę „Wędrowne Kino Wolność”; filmy te zostaną pokazane w wielu ośrodkach łuckiego okręgu konsularnego.

4 czerwca w Równem odbyła się prezentacja filmu „Dreszcze” Wojciecha Marczewskiego, a 5 czerwca został wyświetlony „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego.

Po projekcjach filmowych odbyły się spotkania konsula Krzysztofa Sawickiego z odbiorcami, poświęcone przemianom w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, poprzedzonych powstaniem „Solidarności” i stanu wojennego. Przedmiotem obu spotkań był wielki wkład polskiego filmu, teatru, literatury czy polskiej szkoły plakatu w trudny proces wybijania się Polski na niepodległość i budowania społeczeństwa otwartego.

Konsulat pragnie wyrazić serdecznie podziękowania grupie wolontariuszy z Klubu Jazzowego „Jamm” w Równem za świetnie zorganizowane spotkania w rówieńskim klubie filmowym „Gonzo”, za miłą i twórczą atmosferę.

Pokazom filmów towarzyszą wystawy „Od Solidarności do okrągłego stołu”, wystawa plakatów, autentyczne nagrania Radia Podziemnego „S”, pozyskane z prywatnych archiwów dziennikarzy radiowych – zapis pierwszej audycji, nadanej w Warszawie w kwietniu 1982 r.

„Kino Wolność” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego zorganizowane zostaną wydarzenia o charakterze edukacyjno-artystycznym, łączące przeglądy filmowe, dyskusje, prelekcje, spotkania z artystami i lokalnymi liderami przemian demokratycznych w 1989 roku. Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami kultury za granicą projekt może mieć również zasięg międzynarodowy. Wydarzeniom realizowanym zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach, towarzyszy ogólnopolska kampania społeczna pt. „25 lat wolnych wyborów w Polsce – Kino Wolność”.

Krzysztof Sawicki

Tekst ukazał się w nr 11 (207) za 17-30 czerwca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X