Konopnicka dzieciom i młodzieży

Konopnicka dzieciom i młodzieży

W dniach 30-31 maja 2013 roku w Szkole Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”. Pomysłodawcą pierwszej edycji oraz realizatorem wielu kolejnych był nauczyciel-polonista tej placówki śp. Władysław Łokietko.

 

Współorganizatorem tegorocznego konkursu była Fundacja Dziedzictwo Kresowe, impreza odbyła się pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W konkursie, który w tym roku po raz pierwszy otrzymał tytuł międzynarodowego, wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół we Lwowie, Winnicy, Medenic, Nowego Rozdołu oraz Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

Łucja Kowalska, dyrektor szkoły nr 24, witając uczestników i licznie zebranych gości odczytała list od konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda. Zwracając się do młodzieży Jarosław Drozd zaznaczył, że inicjatywa ta pełni ważną rolę w popularyzowaniu twórczości polskiej poetki Marii Konopnickiej wśród polskiej młodzieży.

– Maria Konopnicka jest symbolem wielkości dla wielu Polaków, wspaniałych tradycji kulturalnych Lwowa. Ale tym symbolem w dużym stopniu jest też szkoła nr 24, – powiedział konsul Marian Orlikowski.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: konkurs recytatorski, konkurs poezji śpiewanej oraz konkurs plastyczny. Równolegle odbył się także „Piknik naukowy” o życiu i twórczości Marii Konopnickiej z udziałem klas początkowych, a dla młodzieży – gra terenowa „Śladami Marii Konopnickiej we Lwowie”, w której uczestniczyli także uczniowie Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

Podczas „Pikniku naukowego” w postać Marii Konopnickiej wcieliła się aktorka Teatru Polskiego Jadwiga Pechaty. Przeczytała dzieciom fragment bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, zachęcając dzieci do czytania dzieł Marii Konopnickiej.

 

Łucja Kowalska, dyrektor szkoły nr 24 przywitała wszystkich uczestników i gości (Fot. Eugeniusz Sało)Podczas pikniku uczniowie 3 klasy przedstawili prezentację multimedialną o Marii Konopnickiej. Uczniowie 2-3 klas zaprezentowali inscenizacje wierszy „Komedia przy myciu”, „Pranie”, „Stefek Burczymucha”, „W szkole”, piosenki „Kukułeczka”, „Majowy deszczyk”, „Tęcza”, taniec „Krasnoludki”. Wspólnie kolorowali i układali puzzle-ilustracje do utworów Marii Konopnickiej, a także uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych.

Tego samego dnia delegacje szkoły nr 24 i Fundacji Dziedzictwo Kresowe złożyły wiązanki przy grobie patronki szkoły Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim oraz przy grobie inicjatora konkursu Władysława Łokietki na Cmentarzu Janowskim.

Następnego dnia w gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie dyrektor Szkoły Średniej nr 24 Łucja Kowalska i wicedyrektor Anna Mielnik, na wniosek Fundacji Dziedzictwo Kresowe, zostały uhonorowane odznaką „zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wręczył konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd.

Po południu odbyła się uroczysta Gala Konkursowa na którą przybyli arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, konsul Marian Orlikowski, przedstawiciele Fundacji Dziedzictwo Kresowe na czele z Bogdanem Marczewskim – Przewodniczącym Rady Fundacji oraz Janem Sabadaszem – Prezesem Zarządu, absolwentem szkoły nr 24, Switłana Knyszyk – zastępca dyrektora departamentu edukacji Lwowskiej Administracji Obwodowej, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim Bożena Platek wraz z młodzieżą, wieloletni przyjaciele z Szarowa Wojciech Smoter i Józef Świegoda, dr Ałła Krawczuk – kierownik Katedry Polonistyki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Marta Markunina – dyrektor polskiej szkoły nr 10 we Lwowie oraz przedstawiciele polskich organizacji.

– Dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem wieloletniej pracy grona pedagogicznego, a szczególnie polonistów. Pracy trudnej, ale dającej wymierne efekty – powiedziała dyrektor szkoły Łucja Kowalska. Odczytała list od sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP Tadeusza Sławeckiego.

Dzieci recytują poezję Marii Konopnickiej (Fot. Eugeniusz Sało)Uczniowie 10 klasy przygotowali prezentację multimedialną ilustrującą pobyty Marii Konopnickiej we Lwowie. Podczas Gali gościnnie wystąpił dyrektor Teatru Polskiego we Lwowie Zbigniew Chrzanowski. Odczytał fragmenty poematu epickiego M. Konopnickiej „Pan Balcer w Brazylii”. Gościem Gali była też aktorka Teatru Dramatycznego im. M. Zańkowieckiej Natalia Lisowa, w jej interpretacji widzowie usłyszeli wiersz „Poszłabym ja na kraj świata” (w ukraińskim przekładzie Andrzeja Baczyńskiego).

 

Za współpracę i zaangażowanie w sprawy szkoły dyrekcja szkoły nr 24 wręczyła pamiątkowe dyplomy uznania przedstawicielom Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Fundacji Dziedzictwo Kresowe i polskim organizacjom.

– Jestem przekonany, że tak jak dotychczas szkoła będzie nadal kontynuowała piękne tradycje propagowania twórczości swojej patronki, wspaniałej polskiej poetki Marii Konopnickiej oraz wzbogacała je o nowe inspiracje i pomysły, – powiedział przewodniczący Rady Fundacji Dziedzictwo Kresowe Bogdan Marczewski, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego wręczył dyplom szkole średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie za krzewienie polskiej kultury, sztuki i historii oraz budowanie podstaw dialogu otwartości i tolerancji pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

– Chce wyrazić swoje uznanie, będąc w tym miejscu, przychodzą mi na myśl słowa bł. Jana Pawła II, które często powtarzamy w naszej szkole „aby wiedzieć dokąd zmierzamy, musimy wiedzieć skąd przychodzimy”. Wiec te nasze korzenie, ta nasza tradycja, umiłowanie przeszłości, która jest zawsze lekcją, niech będzie dzisiaj tym naszym wspólnym pięknym doświadczeniem, – powiedziała dyrektor Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim Bożena Platek.

– Mogę tylko życzyć, żeby dzieci i młodzież pamiętały o pomysłodawcy tej imprezy Władysławie Łokietce, ale równocześnie kochały poezję, sięgały do tych najgłębszych myśli jakie zawsze można znaleźć i w poezji Marii Konopnickiej, i w poezji innych naszych wybitnych poetów, – powiedział dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Zbigniew Chrzanowski.

Na zakończenie Łucja Kowalska – dyrektor szkoły nr 24 oraz Jan Sabadasz – prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe wręczyli dyplomy i nagrody w kategoriach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X