Konkurs wiedzy o Rzeszowie

Konkurs wiedzy o Rzeszowie

Zakończył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Do finałowego testu zakwalifikowało się ponad 110 uczestników z ponad 20 rzeszowskich szkół średnich. Test finałowy odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. Najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni w rzeszowskim ratuszu 28 kwietnia.

– Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma w nagrodę 3-dniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia, której fundatorem jest Fundacja Książąt Lubomirskich. Zwycięzca otrzyma także cenną nagrodę ufundowaną przez Prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191 i Urząd Miasta Rzeszowa. Przewidziano także nagrody rzeczowe za 4 i 5 miejsce ufundowane przez Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Rzeszowie. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla pozostałej piątki. Zadba o nie m.in. Restauracja „Chilita”, Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Wszyscy laureaci otrzymają w prezencie wydaną w 2012 roku publikację „Rzeszowska Moc” – Światowy Producent Silników Lotniczych WSK Rzeszów, której fundatorem jest WSK „PZL – Rzeszów” S.A. Natomiast wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe upominki ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski i Radę Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs organizują: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Książąt Lubomirskich, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Rada Młodzieży Rzeszowa. Konkurs objęli patronatem rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko, książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Konkurs medialnie wspierają: TVP Rzeszów – Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”.

 

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 202 za 31 marca – 14 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X