Konkurs MSZ RP rozstrzygnięty

Konkurs MSZ RP rozstrzygnięty

Minister Janusz Cisek podczas spotkania z dziennikarzami polskich mediów na Ukrainie (Fot. Maria Basza)Wiceminister zaznaczył, że w tegorocznym konkursie uproszczono procedurę, zrezygnowano z podziału na programy i projekty, uproszczono formularz wniosku. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ustaliliśmy poziom wkładu własnego na nie mniej niż 5 proc. kosztów projektu” – powiedział.

Jak mówił, chodziło o to, by nie traktować organizacji pozarządowych jedynie jak pasów transmisyjnych w dystrybucji środków i żeby nie pokrywały one kosztów administracyjnych swojej działalności i ze środków przekazywanych przez MSZ na współpracę z Polonią. Zaznaczył, że w wielu zgłoszonych projektach poziom wkładu własnego był daleko wyższy niż 5 proc.

Cisek zaznaczył, że w porównaniu do ub. roku pojawił się dodatkowy priorytet w działaniach związanych ze współpracą z Polonią – jest nim wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny. „To jest rzecz bardzo istotna, bo według różnych estymacji od 2004 r. wyjechało z Polski – głównie za pracą – ok. 2 mln naszych rodaków” – powiedział wiceminister. Na ten cel przeznaczono 10 proc. z ogólnej puli środków, czyli ponad 5,2 mln zł.

Najwięcej – ponad 20,8 mln zł, czyli 40 proc. wszystkich środków – przeznaczono na projekty związane z edukacją i podnoszeniem potencjału intelektualnego Polonii. W dalszej kolejności wsparcie otrzymały projekty dotyczące mobilizacji Polonii do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji polskości (14,1 mln zł).

Projekty realizujące kolejny priorytet – wspieranie środowisk polskich, prawa mniejszości polskich – otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 10,4 mln zł, a projekty dotyczące zaangażowania Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską – 1,5 mln zł.

Cisek zaznaczył, że priorytety te były konsultowane międzyresortowo, m.in. z resortami edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest m.in. projekt zgłoszony przez gminę Byczyna (woj. opolski), dotyczący wsparcia powrotu do Polski repatriantów z Kazachstanu. Gmina chce zorganizować grupie ok. 30 mężczyzn 8-miesięczny pobyt w Polsce. Projekt zakłada naukę języka polskiego oraz praktyki zawodowe.

Z kolei Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zgłosiła projekt dotyczący 9-dniowych warsztatów dla Polonii z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz możliwości współpracy z firmami w kraju. Celem ma być kojarzenie polskich i polonijnych przedsiębiorców.

Dofinansowanie otrzymało też kilka projektów zgłoszonych przez Fundację Rozwoju Myśli Obywatelskiej. Jeden z nich skierowany jest do Polonii amerykańskiej i ma na celu promowanie udziału Polaków zamieszkałych w USA w życiu publicznym, politycznym i gospodarczym. Jak mówił Cisek, chodzi o zbudowanie silnego polskiego lobby w Stanach Zjednoczonych.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że potrzebna jest zmiana filozofii współpracy z Polonią. Jak mówił, w ciągu ostatnich lat zmieniła się struktura Polonii i kierunki emigracji, a w związku z tym także i zadania państwa. Chodzi o to – tłumaczył wiceminister – by w jak największym stopniu zaktywizować tych Polaków, którzy za granicą odnieśli sukces, na rzecz budowania wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego.

Źródło: PAP


Czytaj także:

Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” rozstrzygnięty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X