Literatura bez granic

Literatura bez granic

Nie ma drugiego takiego magazynu, nie ma drugiej takiej redakcji. Jest międzynarodowo, bez granic i ograniczeń, na wysokim poziomie – zarówno tekstów, jak i szaty graficznej.

Magazyn literacki „Radar” to czasopismo prezentujące na swoich łamach literaturę polską, ukraińską i niemiecką. Możliwość zaistnienia w jednym periodyku literatury tych trzech kręgów wydaje się nadzwyczaj ciekawa i ważna, zwłaszcza ze względu na bliskość terytorialną i wspólną wielowiekową, niekiedy trudną, przeszłość historyczną. Jak powszechnie wiadomo – literatura nie zna granic. Dobrze, że granic tych nie dostrzegają także wydawcy i redaktorzy „Radaru”. Idea trójjęzycznego magazynu narodziła się w krakowskiej Willi Decjusza podczas programu stypendialnego dla pisarzy, tłumaczy i krytyków z różnych państw Europy. Wydawcą „Radaru” jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Redaktor naczelną pisma jest współpracująca ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza od 1997 roku Renata Serednicka. Zainicjowała ona i prowadziła projekt Homines Urbani – międzynarodowe stypendia rezydenckie dla pisarzy, a także współredagowała antologię Ludzie, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy (2008) oraz Podróż na Północ (2011). W polskiej redakcji pracują także Małgorzata Olszewska, Robert Ostaszewski, Igor Stokfiszewski, a także Małgorzata Różańska i Urszula Pieczek. Czasopismo posiada dwie zagraniczne redakcje – niemiecką (Birgit Bauer, Norbert Lange, Rebecca Maria Salentin, Andreas Volk)  i ukraińską (Ostap Sływynski i Natalka Śniadanko) oraz szerokie grono współpracujących tłumaczy, co warte podkreślenia, ponieważ, jak twierdzą sami pomysłodawcy magazynu – tłumacze to „pełnoprawni twórcy literatury” i bez ich wkładu realizacja literackiego projektu, jakim jest trójjęzyczne pismo byłaby po prostu niemożliwa.

Redaktorzy od początku deklarowali, że prezentować będą teksty do tej pory niepublikowane, a także zajmą się literaturą w bardzo szerokim sensie – magazyn poza poezją, prozą i dramatem, posiada także dział recenzji, krytyki literackiej, przeprowadzane są wywiady z twórcami oraz prezentowane grafiki i zdjęcia. Wszystkie teksty prezentowane są w oryginale i tłumaczone na pozostałe dwa języki, a każdy numer poświęcony jest konkretnemu tematowi. Warto zwrócić uwagę, że oprócz magazynu literackiego „Radar” w wersji drukowanej, funkcjonuje równolegle uzupełniana co miesiąc elektroniczna wersja – serwis e-radar.pl, w którym prezentowane są nowe – inne niż w drukowanej wersji – tekst, a także dodatkowo aktualności i recenzje. Wersja internetowa wzbogacona jest o odsłony multimedialne – wizualizacje, fotografie i grafiki – dzięki czemu zacierają się nie tylko granice literatur narodowych, ale także granice sztuki.

Jednym z założeń pomysłodawców magazynu była tematyczność poszczególnych numerów. W pierwszej odsłonie prezentowano teksty oraz zdjęcia nawiązujące do kategorii „home sick” – nostalgii, tęsknoty. Drugi numer potraktowano z humorem – autorzy poszczególnych tekstów z niemałą dozą autoironii przyglądali się społeczeństwu. W kolejnym numerze wspólnym mianownikiem była twórczość Czesława Miłosza. Numer czwarty poświęcony był mało znanej literaturze szwajcarskiej – zaprezentowano w nim m.in. wywiad z pochodzącą ze Szwajcarii pisarką Annette Mingels. Trójkątem literackim prezentowanym w numerze piątym były literatury polska – ukraińska – białoruska, a publikowane teksty tłumaczone były także na język niemiecki.  Ostatni z kolei numer dedykowany był polskiemu prozaikowi z Drohobycza – Brunonowi Schulzowi. Wszystkie wydane do tej pory numery dostępne są w wersji PDF na stronie http://www.e-radar.pl/pl,strona,3.html.

Ciekawą propozycją jest prezentowanie literatury w ciekawej szacie graficznej – za spójny zamysł artystyczny i wysoki poziom dopracowania szczegółów szaty graficznej pisma odpowiedzialne są Anna Jaworska i Dorota Gawryszewska.

Czasopismo dostępne jest bezpłatnie w większych miastach Polski (Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań), a redakcje niemiecka i ukraińska dbają o to, by kolejne numery dostępne były na terenie ich krajów. Nakład kwartalnika to około 3000-4000 tysiące egzemplarzy.

Łamy trójjęzycznego magazynu literackiego „Radar” pozostają otwartymi łamami dla prezentacji najnowszej literatury Polski, Ukrainy, Niemiec, a także miejscem wymiany poglądów, dyskusji i wzajemnych inspiracji.

8 lutego 2013 roku w Księgarni „Je” (Prospekt Swobody 7, Lwów) odbędzie się prezentacja ostatniego numeru magazynu „Radar”.

Iwona Boruszkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X