W Tarnopolu otwarto wystawę „Tradycje polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej”

W Tarnopolu otwarto wystawę „Tradycje polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej”

Po ekspozycji we Lwowie, z wystawą prezentującą historię nowożytnej służby dyplomatycznej RP, w tym historię polskiej placówki konsularnej we Lwowie zapoznają się również mieszkańcy Tarnopola.

Otwarcie wystawy „Tradycje polskiej dyplomatycznej i konsularnej służby” odbyło się w pomieszczeniach „Galerii Artystycznej” w Tarnopolu (5.02.2013 r.). Otwarcia wystawy dokonali wspólnie Konsul Generalny RP, p. Jarosław Drozd i prezydent miasta Serhij Nadal. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele środowisk kulturalnych Tarnopola, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele mediów.

W tym samym dniu Konsul Generalny oraz prezydent miasta złożyli kwiaty na grobie Wincentego Kulińskiego, powstańca styczniowego, który pochowany jest w Tarnopolu.

Źródło: lwow.msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X