Konferencja „Przedsiębiorcza Polonia” w Rzeszowie

W Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorcza Polonia”.

W czasie spotkania młodzi Polacy z Ukrainy zaprezentowali wyniki stażu w rzeszowskich firmach. Projekt jest skierowany do młodych ludzi z Ukrainy, którzy chcą otworzyć interes w swoim rodzinnym mieście.

Uczestników konferencji przywitał dyrektor generalny RRAR Jerzy Fudała. Podsumowania projektu dokonał konsultant RRAR Daniel Żebura. Marek Duda, dyrektor Centrum Organizacyjno-Szkoleniowego i Współpracy Międzynarodowej przedstawił źródła finansowania współpracy polsko-ukraińskiej. Wojciech Jankowski z Kuriera Galicyjskiego wygłosił referat o polskich mediach na Ukrainie.

Częścią najciekawszą były wystąpienia uczestników projektu, którzy odbywają staż w rzeszowskich firmach i instytucjach. Wystąpieniom towarzyszyły komentarze opiekunów – szefów i właścicieli tych firm. Na przykład, Kateryna Petrenko z Iwano-Frankiwska, studentka prawa, pragnie na Ukrainie otworzyć poradnię dla Ukraińców oszukanych przez pośredników pracy, firmy naboru i reklamodawców proponujących pracę lub studia na Zachodzie, którzy nieuczciwie informują o swojej propozycji lub podają nieprawdziwe dane. Edward Blinowski ze Lwowa odbył staż w rzeszowskim hostelu i we Lwowie również pragnie otworzyć własny hostel.

Koordynatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Skierowany projekt jest do młodych ludzi z Ukrainy (w wieku 18-35 lat), którzy planują po powrocie otworzyć swój własny interes. Partnerami są Kurier Galicyjski i Stowarzyszenie Szanse z Rzeszowa. Konferencja odbyła się 21 grudnia w sali konferencyjnej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Albert Iwański
Tekst ukazał się w nr 1 (245) 15-28 stycznia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X