O EURO 2012 w konsulacie RP we Lwowie

O EURO 2012 w konsulacie RP we Lwowie

20 kwietnia br. w siedzibie konsulatu generalnego RP we Lwowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona stanowi przygotowań Polski i Ukrainy do rozgrywek EURO 2012. Na konferencję przybyli przedstawiciele władz Lwowa i województwa lwowskiego, województw podkarpackiego i lubelskiego, przedstawiciele służb celnych i granicznych obu państw.

 

Jak podkreślił witając zebranych, prowadzący konferencję, konsul Marcin Zieniewicz: „Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest podsumowaniu na półmetku polskich i ukraińskich, wspólnych, przygotowań do mistrzostw Europy EURO 2012 w skali regionów partnerskich, a więc obwodów lwowskiego i województw podkarpackiego i lubelskiego”.

 

Na wstępie gospodarz spotkania, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, zaznaczył: Od lewej: wicegubernator ds. EURO 2012 Wołodymyr Gubicki, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz i konsul Marcin Zieniewicz  (Fot. Krzysztof Szymański)„Czasy planowania, czasy przygotowania i myślenia o całej sprawie powoli się kończą. Zostało 50 dni do otwarcia mistrzostw Europy w piłce nożnej i teraz mówimy bardzo realnie i praktycznie o tym, co się dzieje i o tym co można jeszcze uczynić. Dlatego jestem wdzięczny wysokim przedstawicielom władz i organów samorządowych Polski i Ukrainy, służb zajmujących się na co dzień ochroną granicy za przyjęcie zaproszenia i przybycie na rozmowy bardzo konkretne i bardzo praktyczne. Jako konsulat we Lwowie staramy się rozwiązywać wszystkie problemy i dziękuję wszystkim za współdziałanie w tej sprawie”.

 

Przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie Wiaczesław Wojnarowski powiedział, że jest zaszczycony zaproszeniem na to spotkanie, na którym można omówić bezpośrednio wszystkie aspekty przygotowań do mistrzostw w szerokim gronie, gdzie spotykają

Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd (Fot. Krzysztof Szymański)

 się wszystkie zainteresowane strony i wszystkie zaangażowane w nią służby. Przedstawiciel Administracji Wojewódzkiej odpowiadający za przygotowania do EURO 2012 Wołodymyr Gubicki przedstawił wyniki pięcioletnich przygotowań do rozgrywek.

 

Jako sukces prac przygotowawczych podkreślił przygotowanie dróg dojazdowych do Lwowa (prace na trasie Rawa Ruska zostaną ukończone przed czerwcem) i otwarcie przed kilkoma dniami nowego terminalu na lwowskim lotnisku. Do 15 maja zostaną ukończone wszystkie prace na lotnisku, związane z jego infrastrukturą. Natomiast przedstawiciel władz miasta Oleg Wilura przedstawił stan dróg w mieście i plany zakończenia rozpoczętych remontów. Przedstawił też organizację ruchu w mieście w dniach rozgrywek (9, 13, 17 czerwca), lokalizację parkingów, działanie miejskiego transportu, rozmieszczenie stref kibica i działanie władz miasta na ten okres.

 

Jako nowość, nie podawaną wcześniej, pokazał wizualizacje strefy kibica dla rodzin z dziećmi, która będzie przed pomnikiem Szewczenki. Będą odbywać się dnie kultury państw, drużyny których będą grały we Lwowie.

 

Na te akcje zgłaszają się już zespoły artystyczne, młodzieżowe i soliści jak z Ukrainy tak i z tych państw. Tak, że EURO 2012 nie będzie we Lwowie tylko świętem piłki nożnej, ale też świętem kultury państw europejskich.

 

Przedstawiciele władz z Polski – wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz i Mariusz Dmowski z Urzędu marszałkowskiego z Lublina przybliżyli stan przygotowań tych terenów do wzmożonego ruchu turystycznego, stan bezpieczeństwa podróżnych w okresie rozgrywek i wersje okazywania im pomocy. Do tego zostały zaangażowane wzmożone siły policji, straży pożarnej i służb medycznych.

W razie ewentualnych wypadków przygotowane są miejsca w szpitalach i dyżury sanitarnego śmigłowca. Natomiast przedstawiciele służb granicznych i celnych obu stron zaakcentowali na pełnej gotowości przejść granicznych do obsługi kibiców. Zaznaczyli, że kilkakrotne szkolenia i symulacje różnych sytuacji na przejściach i już wprowadzona (tylko na okres EURO) wspólna kontrola graniczna przynoszą wymierne wyniki.

Przedstawiono też udogodnienia dla zorganizowanych grup turystycznych, jadących na rozgrywki i transportu towarów z tej okazji. Mają to być internetowe rejestracje autokarów z kibicami przez biura turystyczne na stronach służb granicznych, jak też rejestracje samochodów z towarami przez agencje celne. W tym celu została przekazana do konsulatu specjalna informacja.

Pytania dziennikarzy dotyczyły jednak przede wszystkim stanu dróg i pracy służb celnych Ukrainy, bo w tej materii doświadczenia mijają się z tym, co było mówione przez prelegentów. Padło też pytanie, które zadał Jacek Borzęcki, dziennikarz Radia Wnet, o Dom Polski we Lwowie, o którym była mowa z prezydentem Ukrainy podczas jego pobytu we Lwowie. Niestety przedstawiciel MSZ dał dyplomatyczną odpowiedź, że nie jest upoważniony do podejmowania tej kwestii.

Na zakończenie konsul generalny Jarosław Drozd zapewnił zebranych, że po rozgrywkach mistrzostw Europy EURO 2012 odbędzie się też podobne spotkanie, na którym zostaną ocenione wyniki działań, o których była mowa. Po części oficjalnej goście udzielali wywiadów dla różnych mediów obecnych na spotkaniu.

 

Posłuchaj relacji:

http://www.radiownet.pl/republikanie/program#/publikacje/euro-2012-beda-odprawiac-na-granicy-w-20-sekund

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X