Komunikat z XLIII Konferencji Episkopatu Rzymsko-Katolickiego Ukrainy

Komunikat z XLIII Konferencji Episkopatu Rzymsko-Katolickiego Ukrainy

W dniach 19-21 marca 2014 roku w Charkowie obradowała XLIII Konferencja Episkopatu Rzymsko-Katolickiego Ukrainy. Obrady rozpoczęła msza święta w katedrze, po której arcybiskup metropolita Mieczysław Mokrzycki poświęcił budowę domu kurialnego i parafialnego w Charkowie.

Biskupi napisali prośbę do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, aby od bieżącego roku Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzić w czwartek. Wydelegowano poszczególnych biskupów jako delegatów na spotkanie międzynarodowe. Wiele uwagi poświęcono obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej na Ukrainie, uzwględniając relacje Kościół-państwo. Pracowano nad przyjęciem tłumczenia na język ukraiński kolejnych tekstów liturgicznych. Dniem dziękczynienia za kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II będzie dzień 20 lipca 2014 roku w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.

Biskupi wyrazili swoją solidarność z biskupem Jackiem Pylem OMI, który nie mógł brać udziału w konferencji, ze względu na sytuację na Krymie. Zapewnili go o swojej modlitwie, życzyli mu wytrwałości w podtrzymywaniu wiernych na duchu oraz podziękowali mu za wierne trwanie ze swoją owczarnią w tym trudnym czasie. Na zakończenie konferencji, podczas mszy w katedrze charkowskiej, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zawierzył Ukrainę niepokalanemu sercu Matki Bożej.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X