Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy z okazji 36. rocznicy katastrofy w Czarnobylu

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy z okazji 36. rocznicy katastrofy w Czarnobylu

36 lat temu, 26 kwietnia 1986 r., miała miejsce największa katastrofa w historii ludzkości spowodowana przez człowieka – wybuch reaktora w Czarnobylu. Dziś czcimy pamięć bohaterów, którzy kosztem własnego życia i zdrowia uratowali ludzkość przed globalną katastrofą nuklearną.

Ukraina i świat podjęły tytaniczny wysiłek, aby przezwyciężyć konsekwencje tej bezprecedensowej katastrofy. Serdecznie dziękujemy społeczności międzynarodowej za solidarność i wszechstronną pomoc otrzymaną m.in. w ramach realizacji porozumień zawartych w Protokole Ustaleń w Sprawie Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu przez kraje G7 i Komisję Europejską z 1995 roku.

Dzięki aktywnej pracy ukraińskiego rządu i pomocy partnerów zagranicznych poczyniono znaczne postępy w realizacji międzynarodowych projektów, mających na celu likwidację elektrowni jądrowej w Czarnobylu i budowę nowej bezpiecznej osłony nad “sarkofagiem”.

24 lutego 2022 r. społeczność międzynarodowa po raz kolejny mogła się przekonać, że totalitarne reżimy – jakim był Związek Radziecki i jakim jest obecna Rosja – stanowią zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa jądrowego. Ignorując uznane na arenie międzynarodowej zasady i wymogi bezpieczeństwa, a także międzynarodowe zobowiązania samej Federacji Rosyjskiej, jako członka Organizacji Narodów Zjednoczonych i MAEA, rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły cyniczną i brutalną inwazję militarną, zajmując Czarnobylską Strefę Wykluczenia, później przystępując do okupacji terytorium strefy zamkniętej i terenu przemysłowego Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu.

Zajęcie elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz największej elektrowni atomowej w Europie w Zaporożu po raz kolejny naraziły świat na niebezpieczeństwo katastrofy jądrowej.

To zagrożenie jest nadal realne z powodu ataków rakietowych i bombardowań dokonywanych systematycznie przez rosyjskiego agresora w Ukrainie. Nadal nieznany jest dokładny rozmiar szkód wyrządzonych przez wojska rosyjskie w okolicy Czarnobyla. Po jego określeniu sprawcy ataków muszą zostać postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

Jesteśmy przekonani, że dzięki pomocy naszych niezawodnych przyjaciół i partnerów na arenie międzynarodowej będziemy mogli ocenić wszystkie konsekwencje destrukcyjnych działań rosyjskich wojsk na terenie obiektu w Czarnobylu i zdecydować o dalszych krokach w celu ich wyeliminowania.

Społeczność międzynarodowa mogła wyraźnie zobaczyć, kto pracuje nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa jądrowego w Europie i na świecie, a kto nieodpowiedzialnie podkopuje wszystkie te wysiłki.

Mimo trudności Ukraina jest gotowa do wypracowywania dalszych wspólnych sukcesów z partnerami międzynarodowymi w przezwyciężaniu skutków katastrofy w Czarnobylu i zapobieganiu nowym katastrofom nuklearnym.

MSZ Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X