Kochany Lwów

Kochany Lwów

Książka stanowi rzetelny dokument historyczny fascynujących, ale jakże dramatycznych dziejów Lwowa i Lwowiaków. Powstała z tęsknoty za swoim miejscem na ziemi, za swoją tożsamością, mówi o wyobcowaniu, o brutalnym odcięciu od korzeni, a dotyczy świata, którego już prawie nie ma. Autor ze znawstwem i z polotem kreśli obraz Lwowa i jego dziejów, tworząc jakby przewodnik po mieście niezwykłym, który przypomina i pozwala pełniej zrozumieć jego historię piękną, romantyczną, heroiczną ale i tragiczną. „Kochany Lwów” jest osobistym rozliczaniem swojego uczestnictwa w czasie teraźniejszym – w polskich realiach politycznych, społecznych i kulturowych, wyborów dróg i celów życia, ale z garbem Lwowa na plecach. Na tym tle kreśli autor swe wątki rodzinne pełne głębokiego patriotyzmu i umiłowania tradycji oraz ukazuje dziedzictwo kresowych emigrantów, a szczególnie twórcze wartości kulturowe i naukowe, wpływające na rozwój nowego społeczeństwa. Ponadto zapisuje dzisiejsze dzieje lwowskiej diaspory na Śląsku. Tekst jest bogato ilustrowany i przeplatany poezją pisarzy lwowskich. Autor stara się wydobyć z niepamięci losy ludzi i miasta semper fidelis. Legenda Lwowa jest fenomenem na skalę światową. Tam, na południowym-wschodzie tworzyła się historia, kultura, nauka, literatura; Żyły i tworzyły elity intelektualne, kulturalne, naukowe i patriotyczne Polski. Jaki nieprawdopodobny genius loci miało to miasto, skoro współcześnie nadal budzi ogromne emocje i tęsknotę u kolejnego pokolenia potomków Lwowian i Kresowian…

Autor – urodzony już poza Lwowem, ale rodzinnie i emocjonalnie niezwykle z Nim związany; doktor nauk ekonomicznych, wieloletni dyplomata i nauczyciel akademicki; wiceprezes katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; jest synem Obrońcy Lwowa, który po II wojnie światowej osiadł na Górnym Śląsku.

Osoby zainteresowane książką proszone są o kontakt z Wydawnictwem Biblioteki Śląskiej:

40-021 Katowice,
plac Rady Europy 1
tel.: (+48) 32 20 83 703; e-mail: wydawnictwo@bs.katowice.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X