KG RP we Lwowie – informacja o powołaniu obwodowej komisji wyborczej

Informacja Konsula Generalnego RP we Lwowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 142 we Lwowie do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Na podstawie § 12 uchwały nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego, podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz § 3 wyżej wymienionej uchwały nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej, Konsul RP we Lwowie, Decyzją nr 2/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., powołał Obwodową Komisję Wyborczą nr 142 do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z siedzibą w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie (ul. Ivana Franka 108, 79011 Lviv).

W związku z niezgłoszeniem kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, Konsul powołał Komisję spośród wyborców, w następującym składzie:

Michała Ekerta zamieszkałego w Brzuchowicach – uzupełnienie składu komisji,
Mariana Krupkę zamieszkałego we Lwowie – uzupełnienie składu komisji,
Jadwigę Pechaty zamieszkałą we Lwowie – uzupełnienie składu komisji,
Natalię Rudczyk zamieszkałą we Lwowie – uzupełnienie składu komisji,
Mikołaja Rychlika zamieszkałego we Lwowie – osoba wskazana przez Konsula

/ /Eliza Dzwonkiewicz
Konsul Generalny RP we Lwowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X