Katoliccy dziennikarze w Berdyczowie

Podczas pierwszej pielgrzymki katolickich dziennikarzy do sanktuarium Berdyczowskiej Madonny przybyło około 25 dziennikarzy, sióstr honoratek, wolontariuszy z Mukaczewa, Lwowa, Kijowa, Charkowa, Winnicy, żytomierza, Berdyczowa razem z kapłanami, opiekującymi się mediami katolickimi.

Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele organizatora pielgrzymki – Katolickiego Centrum Medialnego z Kijowa. Przybył również dyrektor Radia Maryja ks. Ołeksij Samsonow, redaktor naczelny portalu i magazynu „Credo” ks. Mikołaj Myszkowski, redaktor naczelny „Katolickiego Wisnyka” o. Patryk Olich, redaktor telewizji „Przedwiecznego Słowa” o. Sergiusz Panczenko, redaktor naczelny lwowskiego Katolickiego programu radiowego ks. Mariusz Krawiec

Po krótkim przedstawieniu każdego z gości rozpoczęła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji łuckiej bpa Witalija Skomarowskiego (przewodniczącego komisji środków przekazu Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy).

W czasie homilii biskup podkreślił, że dziennikarzem chrześcijańskim jest nie tylko ten, kto pracuje w mediach chrześcijańskich, ale ten, kto kieruje się na co dzień wartościami chrześcijańskimi.

Rozważając specyfikę współczesnego chrześcijaństwa, biskup powiedział, że w dzisiejszych czasach bohaterstwa wymaga robienie nawet prostych rzeczy: udział w niedzielnej mszy św., szacunek dla życia od narodzin do momentu naturalnej śmierci, codzienna modlitwa, mówienie prawdy, obrona instytucji tradycyjnej rodziny. To wszystko wymaga heroizmu i wysiłku, gdyż otaczający świat sprzeciwia się temu. Bp Skomarowski życzył dziennikarzom bohaterstwa i zachęcał aby pamiętali, że ich praca jest bardzo ważna, ponieważ jest widocznym znakiem dla współczesnego świata.

Na zakończenie eucharystii przed cudownym obrazem Matki Bożej Berdyczowskiej został odczytany Akt poświęcenia Najświętszej Maryi Panny: „Za Twoim pośrednictwem chcemy powierzyć nasze życie oraz naszą pracę Twemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Ożywiamy w sobie wspomnienia apostołów i świętych, ich zapał i odwagę w głoszeniu Jezusa Chrystusa”.

Co roku 24 stycznia, w dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy – papież ogłasza orędzie skierowane do pracowników środków przekazu społecznego. W Polsce ten dzień obchodzony jest w trzecią sobotę stycznia.

Dyrektor Radia Maryja ks. Ołeksij Samsonow przedstawił tegoroczne orędzie papieża Franciszka na 49. Dzień Środków Komunikacji Społecznej, podkreślając istotne różnice terminologiczne. Mówimy z przyzwyczajenia o środkach informacji, natomiast Kościół mówi o środkach komunikacji, skierowanych do ludzi wolnych, dojrzałych i odpowiedzialnych. W świetle fragmentu ewangelicznego, nad którym papież rozmyśla w orędziu – spotkania Maryi z Elżbietą – naszym powołaniem jest pomoc ludziom w tym dialogu i spotkaniu – ze sobą i z Bogiem. O miejscu i ważnej roli współczesnego dziennikarstwa, szczególnie w czasach wojny mówił redaktor naczelny magazynu Credo o. Mikołaj Myszkowski. Dyskusję podsumował ks. Ołeksij Samsonow, zwracając uwagę na obecną sytuację na Ukrainie. Zaznaczył, że celem dziennikarzy jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się nienawiści w społeczeństwie.

Jerzy Sokalski
Autor jest prezesem Polskiego Radia Berdyczów
Tekst ukazał się w nr 11 (231) 16-29 czerwca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X