Kategoria: M

Henryk Mosing
M

Henryk Mosing

Człowiek nie jest celem, ale mostem „Vitam perdidit, qui nemini prodidit – życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”.

Jan Milikowski
M

Jan Milikowski

Rewolucyjny księgarz lwowski Księgarz to bardzo zobowiązujące słowo – twierdzą specjaliści z branży księgarskiej. Przeciętny czytelnik raczej nie zastanawia się nad tym, że właściciel księgarni to bardzo często człowiek, który w pewnym stopniu odpowiada za rozwój intelektualny czytelnika, wszak to on sprowadza książki, po które sięgniemy lub nie.

Helena Modrzejewska
M

Helena Modrzejewska

Helena Modrzejewska i Stanisławów Dzieje polskiej sceny prowincjonalnej zajmują ważne miejsce w dziejach teatru polskiego na przełomie XIX-XX w. Karol Estreicher pisał, że: najlepsi artyści kształcili się na prowincji. Helena Modrzejewska potrafiła odwdzięczyć się scenom, gdzie odbyły się jej pierwsze przedstawienia i kolegom, którzy ją wspierali. Nie zapomniała także o Stanisławowie.

Alfred Młocki
M

Alfred Młocki

Alfred Młocki – demokrata szlachecki W latach 70. i 80. XIX w. lwowskiej inteligencji przewodziła grupa weteranów walk narodowowyzwoleńczych, byłych powstańców z 1831, 1848, i 1863 roku. Wśród najpopularniejszych lwowskich działaczy politycznych był Alfred Młocki – pisarz, działacz społeczny, filantrop, ziemianin, lwowski radny miejski, poseł na Sejm Krajowy, więzień stanu.

Ks. Samuel Manugiewicz Prezbiterialna część kościoła z obrazem św. Antoniego z Padwy
M

Ks. Samuel Manugiewicz

Zapomniany przez wszystkich osiemdziesięciopięcioletni ociemniały starzec ks. Samuel Manugiewicz zmarł 24 grudnia 1956 roku w Kutach.

X