Kapliczka na Popie Iwanie

Kapliczka na Popie Iwanie

Na jednym z najwyższych szczytów ukraińskich Karpat w paśmie Czarnohory – Popie Iwanie (2022 m n.p.m.) leśnicy z Hryniawskiego leśnictwa zbudowali kapliczkę. Jest to najwyżej położony obiekt sakralny na Ukrainie. Fundusze na kapliczkę zebrali pracownicy leśnictwa i miejscowi biznesmeni.

„Góra Pop Iwan w paśmie Czarnohory jest bardzo popularna wśród turystów. Mieści się tu najwyżej położony na Ukrainie budynek, w którym mieszkali i pracowali ludzie w latach 1930-1941,” – mówi Nadija Czernysz, sekretarz prasowy iwano-frankowskiego wydziału gospodarki leśnej. – Jest to stare obserwatorium astronomiczne.

Jego monumentalne ruiny co roku wabią setki turystów nie tylko z Ukrainy, ale i zza granicy. O tych ruinach chodzi wiele mistycznych opowieści i legend. Miejscowi opowiadają, że są tu skoncentrowane siły nadprzyrodzone, które mogą zawrócić ze szlaku wędrowca o złym sercu i odkryć nieopisane piękno przyrody ludziom dobrym”.

Na górze wydaje się, że stoisz bliżej do Boga. Wystawiona tu kaplica jest symbolem czystości i duchowości, a leśnicy wierzą, że ochroni i udzieli Bożej łaski wszystkim przechodzącym tędy wędrowcom.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X