Jubileusz piękna

Jubileusz piękna

10 lat – to dużo czy mało? Jeżeli spojrzeć wstecz, dopiero można ocenić ogrom pracy i dojrzeć to, czego nie udało się zrobić. Jubileusz 10-lecia Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zaowocował wystawą prac członków Towarzystwa. To świetna okazja by  ocenić poziom artystyczny prac i poznać rozległe kontakty artystów lwowskich z kolegami praktycznie na całej Ukrainie i w Polsce.

11 października br. ściany sali wystawowej Lwowskiej Galerii Sztuki udekorowały obrazy członków Towarzystwa. Obszerna sala zapełniła się miłośnikami sztuk pięknych, członkami towarzystwa i nie tylko. Szum, gwar, rozmowy i głośne zachwyty, rozmowy z autorami i powitania dawnych znajomych. To typowe dla wernisaży. Ale sala ucichła i wszyscy zgromadzili się wokół mikrofonów, przy których stanęli ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, rektor Lwowskiej ASP Andrij Bokotej, prezes Lwowskiego oddziału Stowarzyszenia Plastyków Ukrainy Oleg Mykyta, profesorowie Lwowskiej ASP, prezesi organizacji polskich we Lwowie.

We wstępnym przemówieniu Władysław Maławski, prywatnie syn prezesa LTMSP i utalentowany artysta, przedstawił zebranych gości i opowiedział w skrócie historię Towarzystwa od jego założenia w 1876 roku po czasy współczesne, to jest kontynuację działalności po odrodzeniu LTPSP w 2002 roku. Następnie przekazał słowo gościom. Ambasador Henryk Litwin pogratulował jubilatom tak pięknej wystawy z okazji uroczystości jubileuszowych i zaznaczył, że zawsze z chęcią powraca do Lwowa, miejsca swej działalności na placówce dyplomatycznej w latach 90. Szczególnie miło mu było przyjąć zaproszenie na dzisiejszą wystawę, która podsumowuje pewien etap działalności Towarzystwa – zgromadzenia, które ukierunkowane jest na efektywną współpracę polskiej społeczności Lwowa z Ukraińcami, współpracy przynoszącej dobre wyniki i pokazuje jak wielki i pozytywny może być wkład Polaków w rozwój kultury współczesnego Lwowa. A sposób obchodzenia tego jubileuszu – prezentacja własnych prac, jest bardzo dobrym pomysłem.

Kontynuując tę wypowiedź konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, a prywatnie wielki miłośnik sztuki, podkreślił, że miło mu, że konsulat mógł być współorganizatorem tej wystawy, a obecność przedstawicieli zarówno Galerii Sztuki, jak i Oddziału Stowarzyszenia Plastyków Ukrainy oraz licznie zgromadzonych profesorów Lwowskiej ASP świadczy o stałym kontakcie i wzajemnej inspiracji środowiska plastyków lwowskich. Ta dzisiejsza wystawa pokazuje wszechstronność działalności artystów LTMSP, ich styli, a jej ogrom świadczy o działalności Towarzystwa.

 

Zaproszeni goście. Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin (od lewej), konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd (Fot. Konstanty Czawaga)Kolejni  goście – rektor LASP Andrij Bokotej, prezes SPU Oleg Mykyta, prezes FOPnU Emilia Chmielowa, prezes TKPZL Emil Legowicz i koledzy prezesa Mieczysława Maławskiego z ASP gratulowali wspaniałego dorobku artystycznego i życzyli dalszych sukcesów, a jednocześnie podkreślali wkład w konsolidację środowisk artystycznych w mieście. Bo dzięki sztuce i przez sztukę ludzie się jednoczą, sztuka jest bowiem uniwersalnym językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich.

Na zakończenie Mieczysław Maławski, prezes LTPSP, podziękował gościom za serdeczne słowa i za tak liczne przybycie, a jednocześnie podziękował wszystkim, dzięki który te dziesięć lat działalności było możliwe – konsulatowi generalnemu, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Dzięki temu wsparciu możliwa była organizacja plenerów na Ukrainie, a również wyjazdy członków Towarzystwa na plenery do Polski. Była możliwa działalność wystawowa, a co najważniejsze, zawiązane zostały bezpośrednie kontakty ze środowiskami artystycznymi w Polsce i na Ukrainie. Wynikiem tych działań jest otwarta dziś wystawa.

Kolejną imprezą, towarzyszącą jubileuszowi, był tradycyjny już plener zorganizowany przez LTPSP. Uczestnikami pleneru byli artyści z Białorusi, Ukrainy i Polski. W tegorocznym plenerze udział wzięli Sylwia Mirowska z Krakowa, Sergij Sopriłko z Białorusi, Natalia Kuberska z Ukrainy i inni. Artyści utrwalali piękno naszego miasta i napawali się nim, a swoje prace przedstawili w kolejnym dniu – 13 października na wernisażu zorganizowanym w galerii „Własna Strzecha”. I tu również mieszkańcy Lwowa i goście: konsul Marian Orlikowski i przybyły do Lwowa z Danii sekretarz generalny Europejskiej Unii wspólnot polonijnych (EUWP) Roman Śmigielski oceniali i podziwiali powstałe prace. Tu również padły słowa uznania. Podkreślano wysoki poziom artystyczny przedstawionych prac.

Krzysztof Szymański

Tekst ukazał się w nr 20 (168) 30 października – 15 listopada 2012


Tekst ukazał się: O jubileuszu i nie tylko


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X