Między Polakami a Ukraińcami

Między Polakami a Ukraińcami

11-14 października w Żytomierzu i Równem odbyła się V naukowo-metodyczna konferencja pt. „Między Polakami a Ukraińcami – różne aspekty pogranicza”, zorganizowana przez Fundację Polonia Ruthenia i Muzeum Historii Polski.

 

Partnerami ze strony ukraińskiej były: Instytut Edukacji Podyplomowej Nauczycieli w Żytomierzu, Zespół Szkół nr 36 w Żytomierzu oraz Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. Stepana Demianczuka w Równem.

 

Pierwsza część konferencji przebiegała w ramach Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyznie. W imieniu władz miejscowych jej uczestników przywitał wicemarszałek żytomierski Wołodymyr Areszonkow, który oświadczył, że na terenie obwodu mieszka obecnie największa wspólnota Polaków na Ukrainie – około 50 tysięcy ludzi, którzy są aktywnymi obywatelami Ukrainy i równocześnie prawdziwymi polskimi patriotami, podtrzymującymi kulturalne oraz duchowe tradycje swoich rodziców. Podczas obrad w Żytomierzu i Równym omawiano problemy mniejszości narodowych i próby ich rozwiązywania w okresie międzywojennym w II RP. Historycy zwrócili uwagę na często pomijane wątki wspólnej historii Polaków i Ukraińców, m.in. na działalność zwolennika polsko-ukraińskiego pojednania Henryka Józewskiego oraz Stepana Skrypnyka.

Przedstawiono też problemy mniejszości narodowych w polskich i ukraińskich podręcznikach historii. Na obrady w Równym przybył pełniący obowiązki konsula generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki. Uczestnicy konferencji zwiedzili też miejsca powiązane z międzywojenną historią Polaków i Ukraińców.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X