Jubileusz lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

We wrześniu 2019 roku Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwowie obchodził 25-lecie swojej działalności. Zauważmy, że działalności bardzo owocnej i patriotycznej.

W ciągu tych lat Uniwersytet Trzeciego Wieku stał się jedną z najbardziej aktywnie działających polskich organizacji we Lwowie, jego zaś członkowie są bardzo oddani swojej pracy społecznej na Uniwersytecie.

Kierownictwo Uniwersytetu czyni wszystko, by służyć ubogaceniu jego członków, widząc w swej działalności nie tylko możliwość pogłębienia ich edukacji, ale też organizacji ich wolnego czasu. Dzięki stałym i dobrym relacjom oraz kontaktom z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Polsce i z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, do Lwowa z wizytami i odczytami przyjeżdżają znani wykładowcy, profesorowie, działacze społeczni z Kraju. Tematyka tych wykładów jest bardzo różnorodna i zawsze interesująca. Uniwersytet organizuje dla swoich słuchaczy wyjazdy turystyczne, krajoznawcze po Ziemi Lwowskiej, Podolu i nie tylko, również do Polski.

Przy lwowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku już wiele lat działa chór „Lutnia”, którego członkowie pomimo poważnego wieku wciąż są chętni śpiewać pieśni patriotyczne i kościelne oraz piosenki lwowskie a nawet batiarskie.
Założony 25 lat temu lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku był pierwszą tego rodzaju organizacją na Ukrainie, a jego działalność inicjowała powstanie podobnych przy polskich organizacjach w różnych obwodach Ukrainy.

Na uroczyste obchody jubileuszu przybyło wielu gości ze Lwowa i z Polski. Na wszystkich imprezach towarzyszących obchodom byli tłumnie obecni słuchacze Uniwersytetu. Patronatem honorowym wydarzenie objął Stanisław Karczewski – marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie. Jako partnerzy, organizacji obchodów pośpieszyli z pomocą przybyli na uroczystości: Narodowy Uniwersytet Medycyny we Lwowie i jego rektor prof. Borys Zimenkowski, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i jej prezes Wiesława Borczyk, sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie. W organizacji imprez pomocą służyło Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

{youtube}SvGXwARU19A{/youtube}

Obchodom jubileuszowym towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Problemy seniorów i polityka senioralna”. Wśród moderatorów konferencji byli prof. dr hab. Adam Zych, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk, prof. dr hab. Stanisława Golinowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), prof. dr hab. Katarzyna Dormus. Nie zabrakło prelegentów lwowskich, m.in. bardzo ciekawy był referat Marii Pyż „Opieka senioralna w przedwojennym Lwowie i dzisiaj”, czy też referat dr. Stanisława Dziedzica „„Domy gdziekolwiek” ojca Seweryna Kaszuby”. Niezwykle poruszający oddźwięk miał referat dr. Krzysztofa Schreyera i Alicji Patey-Grzybowskiej „Poezja w życiu seniora”.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto mszą św. w intencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, odprawioną w kościele pw. św. Antoniego. Po mszy św. uczestnicy przejechali na Cmentarz Orląt, gdzie złożyli kwiaty. Z Przemyśla przybył ojciec Władysław Lizun OFM Conv. We wszystkich imprezach uczestniczyli ks. bp Marian Buczek i konsul Rafał Kocot.

Uroczysta inauguracja obchodów jubileuszowych miała miejsce w auli lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Aula była wypełniona przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i gości. Wszystkich serdecznie powitała prezes UTW dr med. Ewelina Hrycaj-Małanicz. Ona też wygłosiła sprawozdanie o działalności 25 lat lwowskiego UTW. Bardzo ciepło wspomniała pierwsze lata działalności Uniwersytetu, jak również jego pierwszych organizatorów i prezesów. Wykład inauguracyjny „Polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku i ich rola w budowaniu polityki senioralnej” wygłosiła Wiesława Borczyk.

Fot. Jurij Smirnow
{gallery}gallery/2019/25-lecie_UTW{/gallery}

Przed obecnymi z wielkim sukcesem wystąpił chór „Lutnia”, który już wiele lat, prawie w tym samym składzie działa pod kierownictwem Marii Sołomko. Tym razem z chórem wystąpił Edward Sosulski, który wsparł chórzystów w wykonaniu piosenek batiarskich z przedwojennego repertuaru lwowskiego.

Goście obchodów mieli możliwość wziąć również udział w wycieczkach po Lwowie i do zamków w Olesku i Podhorcach.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X