Rozpoczynają się prace konserwatorskie w kościele św. Antoniego we Lwowie Kościół św. Anoniego we Lwowie fot. Aeou CC BY-SA 3.0

Rozpoczynają się prace konserwatorskie w kościele św. Antoniego we Lwowie

Instytut POLONIKA rozpoczyna renowację monumentalnych schodów przy kościele św. Antoniego we Lwowie. Zakończenie prac jest przewidywane na 2020 r., a całkowity koszt projektu wyniesie ponad 660 tys. zł. Prace konserwatorskie będą realizowane w ramach Programu Strategicznego „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Kościół św. Antoniego we Lwowie to szczególne miejsce dla Polaków mieszkających we Lwowie – mówi Piotr Ługowski, szef programu „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą” w Instytucie POLONIKA. – Kościół powstał w XVIII wieku i jest jedynym, obok katedry łacińskiej, kościołem rzymskokatolickim we Lwowie nieprzerwanie czynnym od 1945 r. Otoczenie opieką konserwatorską tego niezwykle ważnego dla Polaków obiektu jest dla Instytutu POLONIKA bardzo istotnym zadaniem.

Kościół św. Anoniego we Lwowie fot. Aeou CC BY-SA 3.0

Autorem projektu kościoła św. Antoniego we Lwowie był Piotr Polejowski w drugiej połowie XVIII wieku. Prócz barokowej fasady przechodnie mijający kościół mogą podziwiać również schody z figurą Niepokalanego Poczęcia NMP (Immaculata) adorowaną przez dwa anioły autorstwa Sebastiana Fesingera. W 1901 r. schody zostały gruntownie przebudowane i przybrały bardziej monumentalny, zachowany do dzisiaj charakter, lecz od tamtego czasu nie były poddawane pracom konserwatorskim.

Na podstawie przeprowadzonych ekspertyz stwierdzono bardzo duże zniszczenie kamienia użytego do murów, okładzin i balustrad, wyraźne klawiszowanie płyt na podeście oraz wpływające na stan obiektu bardzo intensywne drgania i wibracje odczuwalne w wyniku ruchu ulicznego (zwłaszcza podczas przejazdu tramwaju).

Ze względu na zły stan techniczny oraz rangę obiektu Instytut POLONIKA podjął się doprowadzenia obiektu do jak najlepszego stanu. Prace przewidują demontaż elementów kamiennych (stopni, balustrad, okładziny schodów) i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej. Powierzchnie kamienia zostaną tam oczyszczone z mchów, porostów i glonów, kamień zostanie także odsolony oraz zaimpregnowany. W miejscach znaczących ubytków zostaną wykonane fleki, a rozwarstwienia kamienia będą podklejone. W miejscach szczególnie zniszczonych przewiduje się całkowitą wymianę elementów kamiennych z pełnym odtworzeniem ich pierwotnej formy. Po zdemontowaniu uszkodzonych elementów zostanie naprawiona podbudowa konstrukcji schodów. W planach jest również prowadzenie prac konserwatorskich przy rzeźbie Niepokalanego Poczęcia NMP oraz dwóch adorujących ją aniołów.

Wykonawcą projektu finansowanego przez Instytut POLONIKA jest ZKR (Zabytki Konserwacje Remonty) Sp. z o.o.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA został powołany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której celem jest zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego. Do osiągania tych celów służy system zarządzania projektami poprzez trzy Programy Strategiczne – Ochrona, Badania oraz Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Marta Szafranek
specjalista ds. PR
rzecznik prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X