Jan Malicki tegorocznym laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia

Jan Malicki tegorocznym laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia

Jest historykiem i publicystą. Był współzałożycielem Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, którym od początku kieruje. Pełni też funkcje redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Wschodni”, a także dyrektora i koordynatora Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego.

W 1981 roku zaangażował się w wydawanie pisma „Obóz” poświęconego problemom narodów zniewolonych przez komunizm. Był to jedyny nielegalny periodyk z czasów PRL, który przetrwał przełom 1989 roku. Potem środowisku „Obozu” udało się powołać Studium Problemów Narodowościowych ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Instytutu Orientalistycznego. Z czasem przekształciło się ono w samodzielne Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej, które od dziewięciu lat prowadzi dzienne studia magisterskie. Oprócz tego studium prowadzi działalność naukową związaną z krajami byłego bloku komunistycznego oraz realizuje program stypendialny dla osób z krajów postsowieckich.

Nagrodę im. Giedroycia, przyznawaną pod patronatem Prezydenta RP, otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami wytyczonymi przez redaktora paryskiej „Kultury”.

W tym roku kapituła XIII edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia, pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława Chraboty nominowała Barbarę Engelking i Jacka Leociaka, Basila Kerskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jana Malickiego, śp. Krzysztofa Michalskiego, Małgorzatę Nocuń i Andrzeja Brzezieckiego, Jana Tombińskiego oraz Izabellę Sariusz-Skąpską.

Źródło: rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X