Iwano-Frankiwsk – Opole: partnerstwo bibliotek

Iwano-Frankiwsk – Opole: partnerstwo bibliotek

Wojewódzką Bibliotekę ze Stanisławowa łączy wieloletnia współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emanuela Smolki w Opolu. Podczas kolejnej wizyty do Opola ukraińscy bibliotekarze zapoznali się ze strukturą biblioteki i omówili szereg zagadnień dotyczących pracy placówek.

Pracowników obu bibliotek – polskiej i ukraińskiej – jednoczy poszukiwanie nowych metod pracy z czytelnikiem, podanie czytelnikowi potrzebnej informacji w możliwie najkrótszym czasie, promocja czytelnictwa. Te kwestie przedstawiane są jako najbardziej istotne we współpracy pomiędzy ukraińską i polską biblioteką. Umowę o współpracy podpisano do 2015 roku. Podstawowym jej celem jest wymiana pracowników, poznawanie tradycji kulturowych, zwyczajów narodowych, zapoznawanie się z prądami i tendencjami literackimi. Współpraca pozwoli na rozwój kontaktów z lokalnymi społecznościami. Planowane są szkolenia i wymiana doświadczeń.

Podczas pobytu w Opolu goście dowiedzieli się, że na Ziemi Opolskiej mieszka dużo mieszkańców dawnego województwa stanisławowskiego. W opolskiej bibliotece szczególne wrażenie na gościach sprawił wydział starodruków, który mieści się na zamku w Rogowie Opolskim. Tu eksponowane są najcenniejsze zbiory: starodruki, rękopisy, grafika i kartografia.

W ramach wizyty odbyła się prezentacja „Współczesna biblioteka: tradycje i innowacje”, którą opolskim kolegom przedstawiła dyrektor iwano-frankiwskiej biblioteki Ludmiła Babij. Gościem prezentacji była Barbara Kamińska, wicemarszałek woj. opolskiego i Janusz Wójcik, dyrektor wojewódzkiego departamentu ds. kultury, sportu i turystyki. Bibliotekarze z Ukrainy zapoznali się z działalnością powiatowych bibliotek w Kluczborku, gminnej biblioteki w Ozimku i zbiorami mediateki biblioteki publicznej z Wrocławia.

W czasie wizyty zapoznano się z pracą metodyczną, naukową, informacyjną i bibliograficzną, wykorzystaniem technik komputerowych i itp. Interesujące są też kontakty pomiędzy bibliotekarzami i wymiana doświadczeń i pomysłów usprawnienia działalności.

Podczas wizyty delegacji z Przykarpacia, we wrocławskiej bibliotece otwarto ekspozycję „Kraj Prutu i Czeremoszu”. Przedstawiono tu publikacje, wyroby ludowe: hafty, rzeźbę w drewnie, pisanki, wyroby z sera. Otwarcie wystawy zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz, diaspory ukraińskiej, bibliotekarze, z którymi od lat współpracujemy. W bibliotece im. Iwana  Franki otwarto natomiast wystawę „Skarby Ziemi Opolskiej”, którą przywieźli koledzy z Opola. Mieszkańcy miasta mieli możliwość zapoznania się z historią Opola, jego zabytkami, kulturą i architekturą regionu. Z wielkim zainteresowaniem w Opolu przyjęto twórczość Tarasa Prohaśki, Haliny Petrosaniak, Marii Wajno czy Marii Tkacziwskiej. Tak więc tego rodzaju współpraca pozwala poznać ciekawe osiągnięcia i ważne postacie z Polski i Ukrainy.

Z okazji 150 rocznicy urodzin Iwana Franki w siedzibach obu partnerskich bibliotek odsłonięto tablice pamiątkowe. Upamiętniono też Stanisława Vincenza, autora opowieści „Na wysokiej połoninie” (tetralogia jest dziełem o tradycjach, zwyczajach i przyrodzie Huculszczyzny). Co roku podczas dni miast partnerskich w bibliotece im. I. Franki organizowane są ekspozycje książkowe „Miasta partnerskie: Iwano-Frankiwsk – Opole”. Przedstawiane są najnowsze wydawnictwa, opracowania dotyczące obu stolic wojewódzkich, zabytki i miejsca pamięci, osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, artystyczne.

Współpraca wzbogaca również księgozbiory obu bibliotek. Dzięki uzyskanym pozycjom czytelnicy mają do swej dyspozycji prace naukowe, literaturę klasyczną i współczesną, wydawnictwa artystyczne, krajoznawcze. Ważnym elementem w zbiorach są własne wydawnictwa bibliograficzne, materiały z konferencji naukowych, informatory, materiały metodyczne i informacyjne.

Za owocną współpracę, rozwój relacji partnerskich pomiędzy obiema placówkami dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu został nagrodzony odznaczeniem „Za zasługi dla Przykarpacia”.

Wymiana i spotkania dają impuls do dalszej współpracy. Są one dobrym przykładem polsko-ukraińskiej współpracy w duchu integracji europejskiej.

Ludmiła Babij
dyrektor wojewódzkiej biblioteki naukowej im. I. Franki
Tekst ukazał się w nr 15 (187) 16 – 29 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X