Konkurs „Znasz-li ten kraj?”

Konkurs „Znasz-li ten kraj?”

W dniach 23-25 marca 2012 w Brzuchowicach k. Lwowa odbył się IV Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim pt. „Znasz-li ten kraj?”. Celem projektu, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP we Lwowie, jest wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli, pozytywna rywalizacja i integracja środowiska młodzieżowego.

 

Corocznie konkurs odbywa się w Rzymskokatolickim Seminarium Duchownym w Brzuchowicach.

 

Uczestników, startujących w trzech grupach wiekowych, powitał konsul generalny Jarosław Drozd, życząc im sukcesów i zachęcając do systematycznego pogłębiania wiedzy o Polsce.

 

Konkurs odbywał się w trzech etapach. Rozpoczęły go egzaminy pisemne w postaci testów z zakresu wiedzy o języku polskim, literaturze, kulturze, historii i geografii Polski. Później przeprowadzono część ustną i prezentację na temat „W przyszłości chciałbym być jak…”. Nauczanie rozumienia ze słuchu i prezentację podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego dla nauczycieli przygotowały lektorki Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Wrocławskim Dorota Król i Anna Mądreska. Miała miejsce również prezentacja metod i technik w nauczaniu mówienia i pisania oraz wiedzy o Polsce. Dzięki KG RP we Lwowie, przygotowujący uczniów do konkursu nauczyciele mają możliwość skorzystania z rad i fachowej pomocy w nauczaniu.

 

W tym miejscu należy podkreślić ogromne zaangażowanie konsulów Jacka Żura, Anny Koziejowskiej, Mariana Orlikowskiego oraz pracowników konsulatu w przygotowanie i przebieg konkursu. Od I konkursu w ich organizacji czynnie uczestniczą również nauczycielki Średniej Szkoły Ogólnokształcącej nr 3 w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie).

Już za rok czeka nas V jubileuszowe wydanie konkursu. W tym roku zwycięzcy otrzymali laptopy i zestawy książek. Jest więc o co powalczyć.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom!


Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie:

Grupa „młodsza” (klasy V – VI)
I Rafał Bałuch – Fakultet języka polskiego przy Szkole Podstawowej w Pnikucie (nauczyciel: Janina Jagiełło);
II Krystyna Jastrebska – Polska Niedzielna Szkoła w Samborze (nauczyciel: Maria Ziembowicz);
III Julia Dorosz – Fakultet języka polskiego przy Szkole Podstawowej w Pnikucie (nauczyciel: Janina Jagiełło).

Wyróżnienia:
A. Natalia Drozdyk – Szkoła Podstawowa w Starej Hucie, obwód czerniowiecki (nauczyciel: Tomasz Kałuski);
B. Zofia Łebidź – Szkoła sobotnio-niedzielna przy PUKOT w Czortkowie (nauczyciel: Witalij Zatylny);
C. Andrzej Bernad – Sobotnia szkoła języka i kultury polskiej przy parafii św. Marcina w Siemianówce (nauczyciel: Anna Wojciechowska-Sztabława);
D. Piotr Juzwa – Szkoła sobotnia mniejszości polskiej przy TKPZL o/Złoczów (nauczyciel: Magdalena Strama);
E. Jerzy Wilszanecki – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stryju (nauczyciel: Łesia Buhera).

Laureaci grupa „średnia” (klasy VII – IX)
I Justyna Iwaszczak – Polska Niedzielna Szkoła w Samborze (nauczyciel: Maria Ziembowicz);
II Maksymilian Kałuski – Szkoła Podstawowa w Starej Hucie (nauczyciel: Tomasz Kałuski);
III Ołesia Czystiakowa – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stryju (nauczyciel: Łesia Buhera).

Wyróżnienia:
A. Joanna Dorosz – Fakultet języka polskiego przy Szkole Podstawowej w Pnikucie (nauczyciel: Janina Jagiełło);
B. Włodzimierz Dydyński – Polska Sobotnia Szkoła przy CKO PMN w Borysławiu (nauczyciel: Aleksandra Krajnik);
C. Ilona Trusz – CKO im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole (nauczyciel: Elżbieta Kacprzyk).

Laureaci grupa „starsza” (klasy X-XI)
I Zofia Rewkowicz – Polska Sobotnia Szkoła przy CKO PMN w Borysławiu (nauczyciel: Aleksandra Krajnik);
II Anna Sedina – CKO im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju (nauczyciel: Julia Petruk);
III Zofia Harazd – CKO im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju (nauczyciel: Julia Petruk).

Wyróżnienia:
A. Jerzy Andryc – Polska Niedzielna Szkoła w Samborze (p. Maria Ziembowicz);
B. Paweł Melnyk – CKO im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole (p. Elżbieta Kacprzyk);
C. Marianna Jedlicka – Szkoła sobotnio-niedzielna przy Szkole nr 15 w Drohobyczu (p. Oksana Jedlicka).

 

Renata Klęczańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X