Instytut POLONIKA odnawia figurę Św. Jana z Dukli Fot. Instytut POLONIKA

Instytut POLONIKA odnawia figurę Św. Jana z Dukli

Instytut POLONIKA prowadzi prace konserwatorskie, których zadaniem jest odnowienie i zabezpieczenie figury Św. Jana z Dukli. Metalowa figura świętego wieńczy kopułę studni zlokalizowanej na dziedzińcu dawnego klasztoru bernardynów we Lwowie. Obiekt został wybudowany w latach 1748-1755, jako jedno z upamiętnień, powstałych po ogłoszonej w 1733 r. beatyfikacji Jana z Dukli.

Według XIX-wiecznej relacji, to on ocalił Lwów od najeźdźcy w 1648 roku. „Chmielnicki i Tuchaj-bej ujrzeli w chmurach wieczornych nad klasztorem bernardynów postać zakonnika klęczącego z wzniesionymi rękami i widokiem tym przestraszeni dali znak do odwrotu.” – pisał historyk Ludwik Kubala. Św. Jan z Dukli to wyjątkowo ważna postać, patron m.in Korony i Litwy, a także Lwowa.

Fot. Instytut POLONIKA

Św. Jan z Dukli został przedstawiony w pozycji klęczącej ze wzrokiem wzniesionym ku górze. Jego głowę otacza promienisty nimb, rozłożone ręce unosi w geście modlitewnym. Figura św. Jana z Dukli wykonana została z blachy cynkowej, repusowanej na pusto. Na niej kolejno widoczna jest warstwa miedzi, położona zapewne podczas konserwacji oraz warstwa ze stopem cyny i ołowiu oraz miedzi, również położona w celach naprawczych. Ręce postaci wykonano osobno, a następnie dolutowano. Głowę św. Jana z Dukli wieńczy wykonany ze stali nimb.

Fot. Instytut POLONIKA

W połowie ubiegłego roku, w ramach zabezpieczania obiektów zabytkowych znajdujących się w przestrzeni miejskiej Lwowa przed zniszczeniem w wyniku działań wojennych, figura została zdemontowana z kopuły studni i trafiła do bezpieczniejszego miejsca. Po przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej dokonano szczegółowej oceny stanu zachowania obiektu i przystąpiono do prac konserwatorskich.

Fot. Instytut POLONIKA

Metalowa konstrukcja nośna okazała się być w dobrym stanie i wymaga jedynie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego. Figura została rozmontowana i poddana oczyszczaniu z nawarstwień, brudu oraz zanieczyszczeń atmosferycznych. Zachowane na wszystkich elementach figury fragmenty złota potwierdzają informację, że pierwotnie figura była w całości złocona.

Prace prowadzi firma ZKR Sp. z o.o. Renowacja figury to tylko część projektu, w ramach którego zostanie poddana konserwacji cała studnia. Ma on zostać zakończony w 2023 roku.

źródło: Facebook, Instytut POLONIKA

X