Pomoc humanitarna dla Polaków ze Lwowa fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Pomoc humanitarna dla Polaków ze Lwowa

Od wybuchu wojny na Ukrainie Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizuje i wysyła na Ukrainę transporty z pomocą humanitarną. Pomoc otrzymują również zamieszkali na terytorium całej Ukrainy Polacy, którzy nie zdecydowali sie opuścić swoich domów mimo trudnej wojennej rzeczywistości.

Kolejna transza pomocy trafiła do Lwowa. Konsulat Generalny RP we Lwowie przekazał pomoc żywnościową dla Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych we lwowskim okręgu konsularnym.

Akcja rozdawania pomocy żywnościowej dla Polaków ze Lwowa odbyła się w polskim liceum im. św. Marii Magdaleny i skierowana była głównie do osób potrzebujących i starszych. Placówka konsularna chce dotrzeć z pomocą w szczególności do osób, które nie należą do żadnej organizacji polskiej. W szkole pomoc odebrało około 300 osób.

Oprócz żywności rozdawano odblaski, kamizelki odblaskowe, ponieważ gdy nie działa oświetlenie uliczne ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Rozdawano również książki – współczesną literaturę polską.

Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego wyjścia z domu, mogły zgłaszać się pod wskazany numer telefonu i paczki zostały im dostarczone. Odebrano blisko 80 zgłoszeń.

Wszelaka pomoc, zwłaszcza żywnościowa dla Polaków – obywateli Ukrainy teraz jest szczególnie potrzebna. Konsulat RP we Lwowie wyraża chęć dalszego działania na rzecz pozyskiwania i dystrybucji darów, docierając do coraz większego grona odbiorców.

Anna Gordijewska

fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X