Indeks imienia Mariusza Kazany po raz szósty

Konkurs „Indeks imienia Mariusza Kazany” zajął już swoje miejsce w kulturalnym i artystycznym życiu Lwowa, stał się też jednym ze znaczących punktów współpracy Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Akademiami w Warszawie i Krakowie. W 2017 roku odbyła się szósta edycja konkursu, tradycyjnie dopasowana do Dnia Niepodległości Polski.

Warto przypomnieć, że konkurs powstał z inicjatywy Fundacji imienia Mariusza Kazany i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Mariusz Kazana był dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego polskiego MSZ i wielkim miłośnikiem sztuki, zwłaszcza grafiki. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Jego małżonka Barbara Kazana wraz z córką we wrześniu tegoż roku założyła Fundację dla uczczenia pamięci tego wspaniałego człowieka. Misją Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez popularyzację polskiej kultury i sztuki w Kraju i za granicą. Fundacja została objęta honorowym patronatem ministra spraw zagranicznych.

W 2012 roku z okazji kolejnej edycji wystawy grafiki polskiej we Lwowie konsul generalny RP Jarosław Drozd wspólnie z Fundacją ogłosił o powołaniu konkursu „Indeks imienia Mariusza Kazany” dla promowania młodych utalentowanych lwowskich grafików, studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Inicjatywę Konsulatu Generalnego RP i Fundacji im. M. Kazany wsparły Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie. W taki sposób konkurs i wystawy Fundacji we Lwowie sprzyjają też rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej i współpracy artystycznej Akademii Sztuk Pięknych z tych miast.

{gallery}gallery/2017/konkurs_kazana{/gallery}

W 2017 roku do współpracy dołączyła Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Przedstawicielki tej Akademii Anna Kodź i Dorota Milkowska przywiozły do Lwowa wystawę grafiki pt. „Wrocławska Szkoła Grafiki”, która została uroczyście otwarta w Galerii Gary Bowmana we Lwowie. Na otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu przybyli przedstawiciele Fundacji na czele z Barbarą Kazana, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, liczni goście, studenci i wykładowcy lwowskiej Akademii.

– Każdy kolejny pobyt we Lwowie i każda kolejna edycja konkursu niosą dla mnie ogromne wzruszenie – powiedziała Barbara Kazana. – Mam tu we Lwowie grono przyjaciół, spotkałam grono ludzi, którzy kochają grafikę, grono sympatycznych ludzi, którzy darzą ogromną życzliwością mnie i Fundację. Bardzo miło, że w tym roku mamy nowego partnera – Wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. Dziękuję też młodym Ukraińcom, którzy interesują się grafiką i biorą udział w konkursie. Pokazujemy wystawy grafiki na całym świecie. Na tych wystawach wystawiamy też grafiki laureatów lwowskich konkursów, promujemy lwowskich twórców. Informuje o nich też Telewizja Polska.

Następnie ogłoszono laureatów tegorocznego konkursu „Indeks imienia Mariusza Kazany”. W konkursie udział wzięło 10 osób. Jury konkursu w składzie: Rafał Wolski, konsul generalny RP we Lwowie, Marian Orlikowski, zastępca konsula generalnego, Roman Jaciw, wicerektor ASP we Lwowie, przedstawiciele katedry grafiki Lwowskiej, Warszawskiej i Krakowskiej ASP – postanowiło oddać pierwsze miejsce Eugenii Lubczyk, studentce piątego roku Lwowskiej ASP, drugie – Walerii Lichaczowej, trzecie – Darynie Sobol.

Zwyciężczyni konkursu Eugenia Lubczyk powiedziała, że jest rodem z Nowej Kachowki w obwodzie chersońskim. Po zakończeniu szkoły wybierała między uczelniami w Kijowie i Lwowie. Jest bardzo szczęśliwa, że wybrała Lwów, który zachwyca ją swoją kulturą, historią, tradycją wysokiej sztuki. – Chcę przelać na papier cały świat i swoją duszę – powiedziała.

Rektor ASP Roman Jaciw bardzo wysoko ocenił prace przedstawione w konkursie, również wystawę grafiki z Wrocławia. – Konkurs ma trzy wymiary, mianowicie kontynuowanie działalności i pamięci o Mariuszu Kazanie, drugi – odnalezienie utalentowanych młodych twórców, trzeci – rozwój pozytywnej współpracy między Polską a Ukrainą, między polskimi a ukraińskimi artystami, profesorami i studentami, inteligencją twórczą. Sztuka – to język dusz i gdy rozmawiamy ze sobą za pośrednictwem dusz, nigdy nie będzie między nami strasznych wydarzeń. Wystawa grafiki z Wrocławia jest dla lwowian wydarzeniem bardzo ciekawym. Po 1946 roku podstawy sztuki wrocławskiej zakładali często artyści ze Lwowa. Część przedwojennych artystów została we Lwowie i rozwijała sztukę w innych okolicznościach. W każdym z tych miast i w każdej z tych uczelni powstały swoje szkoły grafiki, które mają jednak często wspólne korzenie. Jest rzeczą bardzo ciekawą dla lwowskich artystów zobaczyć wyniki pracy współczesnych artystów wrocławskich, uczniów dawnych mistrzów ze Lwowa. Jest to nowa jakość naszej współpracy, w której czuje się europejską przestrzeń kulturowa, która od zawsze była charakterystyczna dla sztuki lwowskiej i której nie zniszczyła okupacja moskiewska – powiedział Roman Jaciw.

Konsul Marian Orlikowski w imieniu Konsulatu Generalnego RP wręczył Barbarze Kazanie, laureatkom konkursu i przedstawicielkom Akademii wspaniałe wiązanki kwiatów.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 23-24 (291-292) 19 grudnia – 15 stycznia 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X