Indeks im. Mariusza Kazany Wyróżniona praca (fot. Jurij Smirnow)

Indeks im. Mariusza Kazany

11 listopada w Galerii Gary Bowmana we Lwowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Indeks imienia Mariusza Kazany”.

Otwarta została też towarzysząca uroczystości wystawa grafiki współczesnych autorów polskich „Wymiary pamięci”.

Tradycyjna już wystawa została poświęcona pamięci wspaniałego człowieka – polskiego dyplomaty Mariusza Kazany, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Jego małżonka Barbara Kazana wraz z córką założyła we wrześniu 2010 roku „Fundację imienia Mariusza Kazany”. Taki wymiar uczczenia pamięci dyrektora Protokołu Dyplomatycznego polskiego MSZ nie był przypadkowy. Mariusz Kazana był miłośnikiem sztuki. Przy MSZ w Warszawie stworzył „Galerię u Dyplomatów”, aktywnie promował polską sztukę i kulturę poza granicami kraju. Był bardzo wnikliwym znawcą grafiki, zwłaszcza współczesnej grafiki polskiej. Fundacja postanowiła kontynuować projekty Mariusza Kazany i rozpowszechniać wiedzę o jego osobie i działalności, jak też o współczesnej sztuce polskiej. Zdaniem Mariusza Kazany, sztuka jest istotnym czynnikiem dyplomacji. Właśnie sztuka stwarza atmosferę, która sprzyja kontaktom międzynarodowym.

Pomysł powstania Fundacji spotkał się z dużym poparciem artystów polskich, którzy wystąpili z propozycją stworzenia „Kolekcji sztuki im. Mariusza Kazany”, przekazując swoje prace na ten cel. Misją Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez popularyzację polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą. Fundacja została objęta honorowym patronatem ministra spraw zagranicznych RP oraz rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszą okazją do publicznego zaprezentowania „Fundacji im. Mariusza Kazany” na Ukrainie był Dzień Służby Zagranicznej w listopadzie 2010 roku. Fundacja przedstawiła ekspozycję zdjęć Mariusza Kazany oraz wybrane prace graficzne. Prezentacja odbyła się w Sewastopolu z okazji otwarcia Konsulatu Rzeczypospolitej w tym mieście. Wystawa odwiedziła kilka następnych miast na Ukrainie, była też we Lwowie. Od tego czasu prezentacja corocznych wystaw Fundacji stałą się tradycyjną dla naszego miasta.

Wyróżniona praca (fot. Jurij Smirnow)

W maju 2012 roku z okazji kolejnej edycji wystawy grafiki polskiej we Lwowie konsul generalny RP Jarosław Drozd wspólnie z Fundacją ogłosił konkurs – „Indeks imienia Mariusza Kazany”. W realizacji konkursu biorą udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Warszawskiej i Krakowskiej ASP oraz Fundacja im. Mariusza Kazany. Głównym celem konkursu jest rozwijanie polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej, wymiana doświadczenia oraz promowanie młodych ukraińskich twórców utalentowanych w dziedzinie grafiki artystycznej. W konkursie uczestniczą studenci i absolwenci Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Pierwszą laureatką w 2012 roku została Oksana Jorysz. W 2013 roku konkurs wygrała Tatiana Ciupka, zaś w kolejnym, 2014 Kateryna Sadowszczuk.

W 2015 roku laureatem został student Andrij Lebiediew. Drugie miejsce otrzymała Jana Stefanyszyn, trzecie – Makar Moskaluk. Na konkurs przedstawiono ponad 50 prac 15 studentów i absolwentów ASP we Lwowie. Komisja konkursowa ponad dwie godziny toczyła dyskusje i rzeczywiście wybrała najlepszych. Laureat otrzymał nagrodę konsula generalnego RP we Lwowie w postaci wyjazdu na staż do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, do licznych gości, profesorów i studentów zwróciła się Barbara Kazana: „Ta wyjątkowa wystawa jest dla mnie wymiarem pamięci mojego męża Mariusza Kazany i realizacją jego idei promocji sztuki polskiej na świecie. Organizacja kolejnej wystawy we Lwowie nie byłaby możliwa bez pomocy Konsulatu Generalnego i życzliwości artystów współpracujących z Fundacją. Dzieła polskich artystów grafików można zobaczyć w Galerii Gary Bowmana oraz w salonie na wydziale grafiki lwowskiej ASP. Konkurs ma już cztery edycje, a ja wspominam pierwszą edycję, która była bardzo skromną, nie towarzyszyła jej wystawa innych prac konkursowych. Konkurs cały czas żyje i się rozwija”.

Laureat konkursu Andrij Lebiediew ze swoim nauczycielem prof. Bogdanem Pikulickim (fot. Jurij Smirnow)

Rozpoczynający w tym dniu pracę na stanowisku konsula generalnego RP we Lwowie Wiesław Mazur zwrócił się do obecnych: „Dla mnie jest to dzień wyjątkowy z trzech powodów. Po pierwsze, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. My, Polacy, jak też Ukraińcy, wiemy, jak ciężko o nią trzeba walczyć. Po drugie, pierwsza prezentacja „Fundacji im. Mariusza Kazany” na Ukrainie odbyła się właśnie przy otwarciu polskiego konsulatu w Sewastopolu, gdzie pełniłem obowiązki konsula generalnego. Po trzecie, Mariusz Kazana był też moim dobrym znajomym. Obiecuję, że będę kontynuować dobre tradycje konsulatu lwowskiego we współpracy z naszymi ukraińskimi kolegami, również w sprawach kultury i sztuki”.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 21 (241) 17-30 listopada 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X