Inauguracja projektu Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej na Ukrainie

Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła nowy program pod tytułem „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”, na który 2 czerwca do Lwowa zjechali się przedstawiciele środowisk polskich praktycznie ze wszystkich zakątków Ukrainy. Projekt ten jest kontynuacją projektu „Szkoła współpracy”, który był realizowany na Ukrainie w 2015–2016 r.

Do udziału w projekcie zaproszono 36 lokalnych środowisk stacjonarnych szkół polskich oraz szkół sobotnio-niedzielnych z Ukrainy. Ideą projektu jest zintegrowanie i pogłębienie aktywności Polaków mieszkających na Ukrainie w kierunku pielęgnowania i rozwijania ich tożsamości narodowej, ułatwianie współpracy między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym oraz pomoc w budowaniu kapitału społecznego.

W hali sportowej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny zebrało się ponad 180 uczestników projektu – dzieci, nauczycieli, rodziców i lokalnych liderów. Obecnych powitał prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski i sekretarz zarządu Lilia Luboniewicz. Konsulat Generalny RP we Lwowie reprezentowała zastępca kierownika placówki konsul Katarzyna Sołek. Wykłady wprowadzające do projektu przedstawili: Zofia Domaradzka-Grochwalska, Jarosław Wołosiewicz i Andrzej Pery. Po południu warsztaty zostały poprowadzone przez edukatorów z Ukrainy w 13 grupach, które miały za zadanie zbudowanie atmosfery dla współpracy i zdefiniowanie potrzeb uczestników.

Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski powiedział:

– Od kilku lat prowadzimy zespół projektów wsparcia oświaty. Trzeba pamiętać, że są różne typy polskiego szkolnictwa na Ukrainie, że takie szkolnictwo jest wpisane w oświatę ukraińską i obejmuje około tysiąca dzieci. Ten projekt polega na współpracy czterech środowisk związanych z każdą szkołą – jest to środowisko nauczycieli, uczniów, rodziców i liderów. Można powiedzieć, że w każdej szkole taka współpraca jest bardzo istotna. W szkołach polskich jest szczególna, bo w wielu miejscach szkoła jest tym najważniejszym miejscem, gdzie toczy się życie polskie. W wielu przypadkach szkoła jest jedynym miejscem, gdzie rodzic przyprowadzając swoje dziecko może zetknąć się z polskością, polską flagą, polskim świętem zarówno patriotycznym, jak i religijnym.

Sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz mówiła o celu projektu, realizowanego przez fundację:

– Głównym celem projektu jest zaktywizowanie różnych środowisk, przede wszystkim uczniów, rodziców, nauczycieli, lokalnych liderów po to, by móc wspólnie rozwiązywać problemy, zastanawiać się nad perspektywami, nad rozwojem swojej lokalnej społeczności. Dziś do Lwowa przybyli przedstawiciele placówek reprezentujące całą Ukrainę i szereg organizacji, z którymi współpracujemy szereg lat. Dzisiejsza inicjatywa jest jednocześnie otwarciem, ale też i warsztatem praktycznym, gdzie różne grupy będą poznawać techniki współpracy w celach realizacji projektu lokalnego. Uczymy po to, żeby wspólnymi siłami wzmocnić nasze polskie środowisko na Ukrainie.

Andrzej Pery, współorganizator projektu, wspomniał o wcześniejszych inicjatywach Fundacji:

– Projekt realizowany w tym roku jest pewną kontynuacją projektu, który odbyliśmy już dwa lata temu – „Szkoła współpracy”. Po tym jak „Szkoła współpracy” pokazała, że można i warto współpracować, zdecydowaliśmy, że warto wyjść poza szkołę do środowiska lokalnego. Na bazie szkoły włączamy lidera, żeby wspólnie ze środowiskiem lokalnym planować pracę, diagnozować potrzeby i żeby wspólnie wykonywać zadania. Dziś mamy tu 30 zespołów przy szkołach sobotnio-niedzielnych i sześć większych zespołów ze szkół z polskim językiem nauczania, łącznie 36 zespołów skupiających 180 osób.

Projekt „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

{gallery}gallery/2018/inauguracja_projektu_innowacyjne_centra_aktywnosci_lokalnej_na_ukrainie_kusnierz{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X