Inauguracja 100-lecia obchodów odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Lucyna Ryżniak wkłada koronę królowi balu Orestowi Pańkowskiemu (fot. archiwum autora)

Inauguracja 100-lecia obchodów odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Za niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej oddali życie najlepsi jej synowie. Pierwszy polski Listopad był w 1831 roku. Po powstaniu listopadowym pozostały groby, wygnanie i tęsknota za tą, co nie zginęła.

W 1914 roku Polacy znów poszli „starym ojców szlakiem”, i wierząc, że „droga do wolnej ojczyzny prowadzi jak zawsze przez krew i blizny, skupili się wówczas wokół dobrze już wtedy znanego przybysza z Litwy – Józefa Piłsudskiego – komendanta, naczelnika, marszałka, a dla niektórych po prostu Dziadka.

Kiedy wszyscy prawie zwątpili w skuteczność walki narodowo-wyzwoleńczej, on potrafił porwać za sobą najpierw tych, co gotowi byli „na stos rzucić swój życia los”, a potem cały naród. Wolność została odzyskana.

Ale nie tylko o swej ojczyźnie mówił Piłsudski. Wierzył też w niepodległość Ukrainy. Jego słowa „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” świadczą o dalekowzroczności i poszanowaniu innej narodowości. Każdy naród pragnie niepodległości i niezależnego bytu. Oby tak zostało, bo w jedności jest nasza siła.

W kwietniu Lwowska Miejska Dziecięco-Młodzieżowa Społeczna Organizacja wraz z innymi organizacjami narodowościowymi była zaproszona na naradę do Obwodowej Państwowej Administracji, gdzie zaproponowano nam napisanie projektu na dofinansowanie przedsięwzięcia (koncertu, jubileuszu itd.). Napisałem projekt o świętowaniu 100-lecia Niepodległej Rzeczypospolitej, który miał się odbyć w końcu listopada lub na początku grudnia. Następnie projekt trzeba było obronić, czyli udowodnić ważność zakładanego celu. Projekt uznano za ważny i otrzymałem 5000 UAH na jego realizację. W sierpniu napisałem list do konsula generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego, w którym poinformowałem o planowanym wydarzeniu i przeznaczonym dofinansowaniu. Moja idea została przyjęta i przystąpiłem do realizacji celu. Przychylił się do naszego przedsięwzięcia również minister RP Piotr Gliński, do którego zwróciłem się z prośbą o objęcie inicjatywy patronatem honorowym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do objęcia patronatem naszego koncertu zaprosiliśmy niezależne pismo na Ukrainie „Kurier Galicyjski”, które wyraziło swoją zgodę.

Ponieważ Lwów jest miastem wielonarodowościowym, postanowiłem zaprosić narodowościowe organizacje Lwowa, by wzięły udział w naszym wspólnym świętowaniu. Zaproszone zostały także partnerskie ukraińskie zespoły, dwie szkoły polskie: nr 10 im. św. Marii Magdaleny oraz nr 24 im. Marii Konopnickiej, które działają we Lwowie i pielęgnują schedę historyczną Polski. Swój program zrealizował również nasz zespół PZPiT „Lwowiacy”.

Dyrekcja Miejskiego Pałacu Kultury im. H. Chodkiewicza przychylnie odniosła się także do naszej prośby zorganizowania jubileuszowego koncertu 3 grudnia, co nas bardzo usatysfakcjonowało.

Na koncert zostali zaproszeni: ks. abp Mieczysław Mokrzycki i przedstawiciele kurii metropolitalnej Lwowa, gubernator Oleg Syniutka, przedstawiciele departamentu, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, konsul Marian Orlikowski, konsulowie i pracownicy konsulatu, proboszcz katedry ormiańskiej Tadeos Geworgian, oraz goście z Polski.

Dźwięk dzwonów, które zawsze oznajmiały lwowianom ważne chwile, chwile radosne i tragiczne w historii naszych narodów, oznajmił początek świętowania. Polonezem Kilara w wykonaniu PZPiT „Lwowiacy” rozpoczęliśmy obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolita Polską. Koncert świetnie prowadził uczeń 11 klasy średniej szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny Andrzej Zarycki.

Uczniowie szkoły nr 10 pod kierunkiem nauczycielki Ireny Słobodiany zaprezentowali piękny montaż słowno-muzyczny poświęcony uzyskaniu niepodległości przez Polskę; w wykonaniu uczniów szkoły nr 24 zobaczyliśmy polkę warszawską. Ukraińską część koncertu rozpoczął zespół Pałacu Kultury im. H. Chodkiewicza ukraińskim ludowym powitalnym tańcem z chlebem i solą. Paleta zespołów narodowościowych mieniła się jak tęcza. Na zakończenie zespół „Lwowiacy” zaprezentował mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki. Narodowy taniec krakowiak zakończył koncert.

Byliśmy pierwszą organizacją, która rozpoczęła tak zaszczytne obchody. 5 grudnia w Warszawie prezydent Polski Andrzej Duda uczcił 150. rocznicę urodzin naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego i powiadomił, że rozpoczyna się uroczyste świętowanie Niepodległej Rzeczypospolitej.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ministrowi MKDN Piotrowi Glińskiemu, konsulowi generalnemu RP we Lwowie Rafałowi Wolskiemu, gubernatorowi ODA Panu Olehowi Syniutce i urzędnikom departamentu, redaktorowi naczelnemu gazety Kurier Galicyjski Mirosławowi Rowickiemu, redaktor Marii Baszy oraz redaktorowi Aleksandrowi Kuśnierzowi, a także wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do zrealizowania tak wielkiego zadania.

Stanisław Durys
Tekst ukazał się w nr 22-23 (291-292) 19 grudnia 2017 – 15 stycznia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X