Impresje artystyczne 2023 Fot. Tatiana Daniłowa

Impresje artystyczne 2023

Tradycyjnie na przełomie kolejnych lat Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (LTPSP) urządza wystawę prac swoich członków, podsumowującą kolejny rok pracy twórczej, zatytułowaną „Impresje”. Jest to okazja do prezentacji swoich dzieł, wymiany wrażeń, rozmów z artystami, którzy we Lwowie pojawiają się sporadycznie. Innymi słowy – okazja do miłego spotkania dobrych przyjaciół.

7 stycznia br. w galerii „Własna Strzecha” odbył się kolejny wernisaż prac malarstwa i grafiki naszych artystów. W ciągu minionego roku udało się zorganizować kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych, zarówno we Lwowie, jak w Lublinie. Wystawa akwareli, zatytułowana „Mieczysław Maławski i jego przyjaciele”, miała miejsce latem w muzeum Iwana Franki we Lwowie. Indywidualne wystawy mieli również Włodzimierz Zyszkowicz, Marta Lubycka, Ołena Kamieniecka, Jarosława Popowicz, Galina Otczycz, Klaudia i Eugeniusz Potapowie. Większość z nich eksponowana była w galerii „Własna Strzecha”.

Fot. Tatiana Daniłowa

Obecna wystawa ukazuje, jak artyści się rozwijają, jak doskonalą swój warsztat i opanowują nowe techniki. Wernisaż jak zwykle zgromadził licznych sympatyków sztuki. Wśród obecnych była konsul generalny Konsulatu RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz wraz z pracownikami placówki dyplomatycznej. Wśród nich konsulowie Wojciech i Mariola Król, Jolanta Rabiak z mężem Piotrem, Krzysztof i Agnieszka Tulejowie, Anna Grzybowska.

Na wstępie prezes LTPSP Mieczysław Maławski powitał wszystkich obecnych i złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Składając życzenia prezes zaznaczył, że „przebywamy w okresie świątecznym – niech z tej okazji Dobry Bóg obdarzy wszystkich zdrowiem, siłą i radością, optymizmem, pokojem i spokojem, który jest tak potrzebny każdemu z nas w tych trudnych czasach. Matka nasza Maryja niech otuli nas swoim płaszczem, a Duch Święty chroni w każdym dniu 2024 Roku!”

W swoim przemówieniu konsul Eliza Dzwonkiewicz powitała artystów i gości, a składając również życzenia świąteczno-noworoczne, życzyła artystom dalszych wspaniałych pomysłów twórczych, zwracając uwagę na potrzebę tworzenia swoich obrazów w spokoju i ciszy, których tak dziś brakuje artystom i wszystkim mieszkańcom Ukrainy.

Konsul zaznaczyła również, że od dawna istnieje dobra współpraca pomiędzy konsulatem a członkami LTPSP. Artyści przekazują swoje prace w darze do dekoracji placówki dyplomatycznej, przeważnie widoki Lwowa jako pamiątki z naszego wspaniałego miasta. Taka współpraca istnieje od wielu lat, zarówno bezpośrednio z Mieczysławem Maławskim, jak z innymi artystami Towarzystwa. Konsul była zachwycona wysokim poziomem przedstawionych prac i wyróżniła osobiście prace artystów Aleksandra Krochmaluka, Igora Kmetyka oraz mistrzowskie wykonanie graficznych prac Jadwigi Pechaty. Zaznaczyła wysoki poziom malarstwa młodych artystów z Połonnego Natalii Kuberskiej, członkini Klubu „Skrzydła”, działającego przy LTPSP oraz ikonę Pana Jezusa autorstwa Sabiny Lewickiej. Gościem spotkania była Wiktoria Kompanowicz, reprezentująca lwowskie Stowarzyszenie Rodzina Rodzin. Spotkanie zaszczycili swą obecnością artystyczna rodzina Opalińskich z Gródka Jagiellońskiego, od dawna współpracujący z nami Mikołaj Pazizin z córką Zofią, profesor Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych Jarosław Krawczenko, prezes oddziału malarstwa Związku Lwowskich Artystów Plastyków Igor Kolisnyk. Z tymi artystami Towarzystwo od dawna łączy serdeczna przyjaźń i dobra owocna współpraca.

Fot. Tatiana Daniłowa

Niespodzianką była wizyta na otwarciu wystawy gości-wolontariuszy z Polski i Ameryki na czele z Renatą Płoskoń z Cieszanowa i pułkownikiem Pawłem Dobrowolskm z Lubaczowa. Renata krótko opowiedziała o swojej misji, o wyjazdach z pomocą humanitarną na Ukrainę, a było ich ponad 200. Tym razem przejechali przez Tarnopol do Zaporoża, Charkowa i Bachmutu. Ich wyjazdy docierają w tej chwili bezpośrednio do osób potrzebujących. Warto podkreślić, że nasi artyści w ubiegłym roku wiele razy uczestniczyli w aukcjach dobroczynnych, na których wystawiali swoje prace, by wesprzeć wojsko ukraińskie. Takie aukcje miały miejsce w Lwowskim Pałacu Sztuki – ich organizatorem wystąpił Związek Lwowskich Artystów; w Hotelu Dniestr, w Żółkwi; w galerii Forum Arena. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w tych zaszczytnych akcjach. „Z optymizmem patrzymy w przyszłość i swoimi pracami staramy się podnosić na duchu mieszkańców Lwowa, miłośników sztuki i naszych rodaków, zamieszkałych na tych terenach w tak trudnym dla nas czasie” – podkreślił Mieczysław Maławski.

Mówiono również o działalności Szkoły plastycznej „Wrzos”, o Klubie Młodych Artystów „Skrzydła” i o dziecięcej szkole „Kolor Radości”.

Mieczysław Maławski podkreślił również, że działalność LTPSP nie byłaby możliwa bez owocnej współpracy z licznymi organizacjami i fundacjami. Podsumowując działalność Towarzystwa, wielkie podziękowania za współpracę i wsparcie projektów złożył konsulatowi generalnemu RP we Lwowie, zwłaszcza konsul Elizie Dzwonkiewicz. Podziękowanie skierowano też do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie za stałą opiekę i możliwość utrzymania lokalu. Szczególne słowa wdzięczności należą się fundacji „Odra-Niemen” z Wrocławia, której przewodniczy Ilona Gosiewska. Fundacja ta stale wspiera projekty LTPSP, takie jak międzynarodowe plenery, warsztaty artystyczne we Lwowie i w Polsce, warsztaty malarstwa ikonowego, warsztaty dla twórców akwareli, a także szereg wystaw we Lwowie i Polsce. Szczególne słowa wdzięczności prezes Maławski przekazał polskim mediom we Lwowie: Radiu Lwów i „Nowemu Kurierowi Galicyjskiemu”, które relacjonują każdą kolejną imprezę artystyczną Towarzystwa.

Po części oficjalnej spotkania artystów z miłośnikami sztuki nastąpiły rozmowy towarzyskie, wymiana wrażeń, dzielenie się nowymi osiągnięciami i tajnikami warsztatu. Serdeczne spotkanie dobrych znajomych i przyjaciół przeciągnęło się do późna.

Mieczysław Maławski

Tekst ukazał się w nr 2 (438), 30 stycznia – 15 lutego 2024

X