III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej już w krótce

III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej już w krótce

W dniach 15-16 stycznia 2022 roku odbędzie się III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej. Organizatorami wydarzenia są Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London i Fundacja Polskiej Akademii NAuk Społecznych i Humanistycznych.

Ideą MDEP jest łączenie środowisk polonijnych, krzewienie kultury i języka polskiego, jak również wspieranie edukatorów w indywidualnym rozwoju zawodowym. To wydarzenie cieszy się zainteresowaniem nauczycieli polonijnych z całego świata i osób, którym bliskie są problemy współczesnej edukacji (na dziś mamy zgłoszenia z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Brazylii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Islandii, Ukrainy, Belgii, Rosji, Łotwy, Uzbekistanu).

Wydarzeniu towarzyszy szereg imprez współtowarzyszących:

  • reportaże-wywiady z rodzicami uczniów szkół polonijnych, absolwentami, nauczycielami i dyrektorami szkół;
  • wystawa-reportaż pt. OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU;
  • MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA UCZNIA ROKU „JA I MOJA SZKOŁA”;
  • KONKURS NA POLONIJNEGO ARTYSTĘ ROKU „KREATORZY UCZUĆ I WYOBRAŹNI”.

Udział w III MDEP jest bezpłatny.

Wszystkie potrzebne informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London

Komitet Organizacyjny

III Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X