Zgłoszenia do konkursu „Być Polakiem” dla dzieci i młodzieży

Zgłoszenia do konkursu „Być Polakiem” dla dzieci i młodzieży

Fundacja „Świat na Tak” zaprasza do udziału w konkursie „Być Polakiem” dzieci i młodzież polonijną oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6–22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłać wraz z pracą, w sposób opisany w Regulaminie, dostępnym na tejże stronie lub na profilu facebookowym Konkursu „Być Polakiem”.

Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

Formy prac konkursowych:

– prace plastyczne w dowolnej technice;

– prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy;

– filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

– praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

– przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane;

– prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie;

– Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane.

Sposób przesłania prac do Organizatora:

– prace plastyczne, wraz z formularzem zgłoszeniowym do Konkursu, podpisane imieniem i nazwiskiem autora – wyłącznie pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00–580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”. Prace plastyczne przesłane emailem nie będą oceniane;

– prace pisemne, wraz z formularzem zgłoszeniowym do Konkursu – wyłącznie e-mailem na adres: bycpolakiem2022@gmail.com z podaniem w temacie maila numeru grupy, imienia i nazwiska autora i tytułu pracy. Prace przesłane pocztą «tradycyjną» na adres Fundacji oraz przesłane w jakikolwiek inny sposób (np. na dysk Google, link do „chmury”) nie zostaną przyjęte;

– filmy, wraz z formularzem zgłoszeniowym do Konkursu – wyłącznie za pomocą serwisu internetowego https://wetransfer.com (adres e-mailowy: bycpolakiem2022@gmail.com) z podaniem w temacie transferu imienia i nazwiska oraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób (np. na dysk Google, przez youtube.com, link do „chmury”) nie będą oceniane.

Tematy XIII edycji Konkursu „Być Polakiem”

I grupa (6–9 lat), prace plastyczne: „Pocztówka z Polski, jaką chcesz otrzymać lub wysłać”

II grupa (10–13 lat, prace literackie: „Historia mojej rodziny”

III grupa (14–16 lat), prace literackie: „Spotkanie z Polakiem, który jest dla mnie wzorem, bohaterem, idolem”

IV grupa (17–22 lat), prace literackie: „Jestem Polką, Polakiem, ale też obywatelem świata”

V grupa (10–22 lat), filmy: „Czy jest w Twoim otoczeniu Ambasador polskości? A może Ty nim jesteś?”

Prace należy przesyłać do 20 marca 2022 r., w sposób opisany w Regulaminie Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl do dnia 15 maja 2022 r.

Nagrody dla laureatów Konkursu:

udział w Gali XIII edycji Konkursu w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,

Oraz:

Grupa I: nagrody rzeczowe i dyplomy;

Grupy II–V: pobyt edukacyjny w Polsce w lipcu – sierpniu 2022 r. (w miarę posiadanych środków finansowych), nagrody rzeczowe, dyplomy.

Źródło: bycpolakiem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X