III Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja

III Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w III Konkursie o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego.

Nagroda Historyczna im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja została ustanowiona w celu docenienia i popularyzacji najbardziej wartościowych książek w sposób nowatorski poruszających problematykę stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, a także wzajemne relacje między Polakami a Ukraińcami współcześnie i na przestrzeni wieków.

Do Konkursu mogą być zgłaszane książki wydane od stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku.

W Konkursie przyznaje się dwie nagrody w wysokości po 4000 złotych brutto każda. Jedna nagroda przyznawana jest autorce lub autorowi (autorom) z Polski, druga autorce lub autorowi (autorom) z Ukrainy.

Etapy Konkursu:

do 30 września 2023 roku – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu i ocena prac przez Kapitułę.

do 15 listopada 2023 roku – rozstrzygnięcie Konkursu przez Kapitułę oraz powiadomienie Laureatów/Laureatek.

do 15 grudnia 2023 roku – wręczenie przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę upoważnioną nagród i prezentacja nagrodzonych dzieł.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „XVI Spotkania Klubu Galicyjskiego Jaremcze 2023”, wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Więcej informacji na stronie wid.org.pl

źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

X