III Forum Młodych Polaków

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) już po raz trzeci zorganizowało Forum Młodych Polaków.

Jest to inicjatywa, która łączy młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy oraz integruje do stałej współpracy w zakresie aktywności społecznej. Głównym celem wszystkich edycji Forum jest tworzenie wspólnoty młodych Polaków, którzy będą krzewić polską kulturę, tradycję i język, a także aktywnie działać na rzecz polskości w swoich miejscowościach.

W tym roku w Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach (k. Halicza) 34 uczestników z Kijowa, Żytomierza, Strzałkowic, Husiatyna, Borodianki, Lwowa, Sądowej Wiszni, Energodaru, Rubieżnego, Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa), Zdołbunowa, Tarnopola, Koziatyna, Melitopola, Zaporoża, Równego spędziło pięć intensywnych dni ucząc się pracy w grupach, pisania projektów i ich realizacji.

{youtube}CRe_6kU57gc{/youtube}

– Na Forum jestem po raz trzeci i spotkałam tutaj swoich przyjaciół z poprzednich dwóch edycji, z którymi podtrzymuję kontakt. Forum jest wspaniałym spotkaniem dla młodzieży polskiego pochodzenia – powiedziała Bożena Nowicka z Żytomierza.

– Spotkałam dużo młodzieży z całej Ukrainy. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam nawiązać nowe przyjaźnie i kontakty dla współpracy z polską młodzieżą – powiedziała Switłana Bulanowa z Kijowa.

– Szybko się zintegrowaliśmy wspólnie z młodzieżą polską z całej Ukrainy, a także z innymi organizacjami z Żytomierza, o których nie słyszałam wcześniej – powiedziała Tatiana Archypczuk z Żytomierza.

– Mamy intensywny program, dużo komunikujemy się nawzajem, a podczas zabaw poznajemy siebie. Uczymy się pracować w zespołach, próbujemy swoich możliwości w różnych działaniach. Jest to doświadczenie, które zapamiętam na długo – zaznaczyła Natalia Kostuszewicz z miasta Energodar (obwód zaporoski).

{youtube}Y18NCc6eyDI{/youtube}

Podczas Forum młodzież miała za zadanie przygotować kilka małych projektów, które zostaną dofinansowane i powinny być zrealizowane do 15 lutego 2018 roku.

– Mamy pomysł na polską czytelnię, i chcemy ten projekt zrealizować wspólnie z przedstawicielami trzech miast ze wschodniej Ukrainy. Chcemy zrobić stanowisko w bibliotece głównej, gdzie będą dostępne książki w języku polskim – powiedziała Natalia Kostuszewicz z Energodaru (obwód zaporoski).

„Pierwszym naszym projektem będzie koncert bożonarodzeniowy. Mamy pomysł, żeby zebrać osoby z różnych organizacji, które będą recytować wiersze i kolędować. Piszemy projekt, żeby dostać dofinansowanie na słodkie prezenty dla wszystkich” –  zaznaczyła Switłana Bulanowa z Kijowa.

– Wymyśliłyśmy projekt „Z kolędą ku przyjaźni”. Będzie to wieczór wigilijny, na którym spotka się polska młodzież ze Lwowa i obwodu lwowskiego. Będziemy wspólnie kolędować, dzielić się opłatkiem, a ciekawostką będzie świąteczne karaoke – oznajmił Eugeniusz Wołoszyn ze Strzałkowic (obwód lwowski).

Wieczorem młodzi Polacy wykonali „zadanie specjalne”, czyli wspólny wieczór integracyjny, w którym wzięli udział również goście specjalni – senator Artur Warzocha, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Podzieleni na kilka zespołów uczestnicy wystroili salę, wypełnili program zabawami integracyjnymi, programem artystycznym i kabaretowym.

W ostatnim dniu Forum uczestnicy zaprezentowali swoje projekty i podzielili się osobistymi refleksjami na temat zwiększenia aktywności młodych Polaków na Ukrainie.

– Bardzo dużo rzetelnej wiedzy i wiele pozytywnej energii stąd wywieziemy, żeby kontynuować to, czego się tutaj nauczyliśmy, w swoich środowiskach lokalnych oraz budować i wzmacniać swoje wspólnoty lokalne – powiedział senator Artur Warzocha. – Chcemy im pomagać, żeby mogli działać tutaj na miejscu. Te środki są skierowane do tych osób, które podejmują różnego rodzaju aktywności na miejscu, są liderami, chcą rozwijać swoje stowarzyszenia. Chcą realizować tutaj na miejscu, a nie w Polsce swoje konkretne cele.

– Bez wątpienia Forum Młodych Polaków jest wielkim sukcesem. To już trzecia edycja spotkania młodych ludzi z całej Ukrainy. Przez kilka dni rozmawiają, uczą się, a przede wszystkim nabierają pewności i entuzjazmu, że działanie na rzecz polskości, krzewienia kultury polskiej w swoich lokalnych organizacjach ma sens – zaznaczył konsul RP we Lwowie Rafał Kocot.

– W tym roku pracowaliśmy nad wątkiem „Tworzymy wspólnotę”. Przez pięć dni, razem z trenerami, dążyliśmy do tego, dlaczego warto pracować razem, jakie to może przynieść nam korzyści i czy mamy przed tym opór. Muszę przyznać, że młodzież była bardzo otwarta i chętna, aby razem współdziałać. Mamy nadzieję, że kolejna śnieżka, która została rzucona na III Forum Młodych Polaków, będzie się dalej toczyła śnieżną kulą i będzie rosła w siłę – podsumowała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Na zakończenie odczytano tradycyjne przesłanie do uczestników IV Forum Młodych Polaków. A na kolorowych balonikach zapisano życzenia i marzenia, które uczestnicy Forum puścili w niebo, aby się spełniły. Wręczono certyfikaty i zrobiono pamiątkowe wspólne zdjęcie.

III Forum Młodych Polaków odbyło się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Eugeniusz Sało

Obejrzyj zdjęcia: Trwa III Forum Młodych Polaków na Ukrainie

Spotkanie z dziennikarzami

Zakończenie III Forum Młodych Polaków na Ukrainie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X