II Narada Organizacji Polskich Charkowskiego Okręgu Konsularnego

II Narada Organizacji Polskich Charkowskiego Okręgu Konsularnego

W dniach 8–10 września w Berdiańsku odbyła się II Narada Organizacji Polskich Charkowskiego Okręgu Konsularnego.

Narada zorganizowana została przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku.

Warto przypomnieć, że obszar kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Charkowie obejmuje swym zasięgiem 7 obwodów (charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski i zaporoski), co stanowi niemal jedną trzecią terytorium Ukrainy. Ogółem liczba Polaków w roku 2000 w ChOk wynosiła 14 582 osoby, a więc więcej, niż w niektórych polskich miastach: Działdowo, Czarnków czy Chełmno. Jak świadczą dane, udostępnione przez Konsulat Generany RP w Charkowie, obecnie w obwodzie funkcjonuje 29 organizacji polskich.

W naradzie uczestniczyło ponad 100 osób nauczycieli języka polskiego, prezesów i liderów stowarzyszeń polskich, działaczy społecznych, w tym prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa i prezes Związku Polaków w Ukrainie Antoni Stefanowicz. Na II Naradę Organizacji Polskich Charkowskiego Okręgu Konsularnego przybyli także senatorowie RP Artur Warzocha i Grzegorz Peczkis, z MSZ – Wojciech Tyciński.

Senator Artur Warzocha zabrał głos w dyskusji

Narada rozpoczęła się mszą św. dla uczestników narady w intencji wszystkich Polaków mieszkających na wschodzie Ukrainy. Następnie w centrum Berdiańska, na pl. Europejskim, organizatorzy i uczestnicy Narady spotkali się z władzami miasta, uroczyście, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, podnieśli polską flagę. Po obejrzeniu programu artystycznego, przygotowanego przez dzieci z Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” goście z Polski złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową Marii Turzańskiej, znanej polskiej pianistki, urodzonej w Berdiańsku.

W obradach dotyczących stanu obecnego i perspektyw polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego udział wzięła dr hab. Helena Krasowska, prof. Instytutu Slawistyki PAN. Profesor Krasowska naświetliła problem specyficznej tożsamości językowej Polaków Zaporoża, Melitopola i Berdiańska. Mówiła między innymi, że „w stosunku do polskiej mniejszości tego regionu należy stosować nowe podejścia i metody nauczania języka polskiego, a także wypracować model kształtowania przyszłego pokolenia Polaków z wyraźnie określonymi wyróżnikami świadomości narodowej i językowej”. Profesor Lech Suchomłynow uwagę zwracał na rozmyte tożsamości Polaków na Ukrainie Wschodniej. Przygotował również raport pt.: „Działalność oświatowa organizacji polskich Charkowskiego Okręgu Konsularnego”. O kierunkach udoskonalania nauczania języka polskiego mówiła dr Natalia Szumlańska. W części praktycznej odbyły się prezentacje ośrodków polskich z Zaporoża, Połtawy, Charkowa, Melitopola i Siemionowki. Dalsza część dyskusji przebiegała wokół problemów praktycznych nauczania języka polskiego mieszkańców siedmiu obwodów należących do Charkowskiego Okręgu Konsularnego.

Część praktyczna i teoretyczna bardzo dobrze wpisała się w możliwość ożywionej dyskusji, w której zostały poruszone ważne kwestie dotyczące Polaków na wschodniej Ukrainie. Warto zaznaczyć, że tylko okręg konsularny RP w Charkowie organizuje tak poważne przedsięwzięcie, które daje możliwość spotkań badaczy, dyplomatów oraz praktyków: nauczycieli i liderów polskiej społeczności.

W trakcie narady konsul generalny Janusz Jabłoński przybliżył słuchaczom cele i zadania polskiej służby zagranicznej w Ukrainie, konsul Jan Zdanowski mówił o priorytetach polityki zagranicznej MSZ RP oraz o programach współpracy, konsul Agnieszka Wójcik-Mokrzycka przybliżyła aktualne zagadnienia tematyki Karty Polaka w świetle nowelizacji, a konsul Anna Szulakowska przybliżyła problem repatriacji, kwestie wizowe oraz prawne i obywatelskie.

Na placu Europejskim w Berdiańsku

To przedsięwzięcie pokazało, że można łączyć rolę literatury i języka w kształtowaniu świadomości narodowej młodych Polaków, ukazano motywacje uczniów do nauki języka polskiego jako języka obcego.

Chyba lepszej promocji Polski i języka polskiego na wschodniej Ukrainie nie można sobie wyobrazić. Wszyscy zebrani wyrazili chęć kontynuowania spotkań w kolejnych latach.

Helena Krasowska
Lech Suchomłynow
Tekst ukazał się w nr 21 (289) 17-29 listopada 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X