Pamiętamy o Kresach Fot. Fundacja Dziedzictwo Kresowe

Pamiętamy o Kresach

W dniu 16 listopada br. Fundacja Dziedzictwo Kresowe z Warszawy zainaugurowała Ogólnopolski Program Edukacyjny pt. „Pamiętamy o Kresach”.

Jego głównym celem jest propagowanie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat polskiej historii, literatury, kultury i sztuki związanej z Kresami, poprzez m.in. przybliżenie postaci wybitnych Polaków, którzy młode lata, a przede wszystkim twórcze okresy swojego życia spędzili we Lwowie, Wilnie, Grodnie i innych miastach dawnych Kresów.

Ogólnopolskie spotkania z młodzieżą Fundacja rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. Dzięki wyjątkowej współpracy z dyrekcją, a przede wszystkim pedagogami siedleckiej placówki oświatowej w zorganizowanych zajęciach uczestniczyło łącznie ponad 200 uczniów z różnych grup wiekowych. Wirtualna wycieczka do Lwowa, dialog z uczniami o władcach Polski i ich zasługach dla dawnych ziem polskich, a także wspólne recytowanie Katechizmu Polskiego Dziecka i dzieł innych autorów z kresowym rodowodem były świetną formą poszerzenia wiedzy młodych mieszkańców Siedlec o elementy polskiej historii, literatury, sztuki i tradycji, wykraczających poza program szkolny.

Anna Gordijewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X