29/01/2018 12:03

Trzy herby jednego miasta

Koniecznym atrybutem każdego państwa jest herb, hymn i flaga. Od miast wymaga się przynajmniej herbu.

26/01/2018 07:34

Zadbano o pałac w Rozdole

Kontynuując naszą opowieść o rodzie Rzewuskich, publikujemy materiał o pałacu w Rozdole. I co też jest bardzo ważne – z dobrymi wieściami powiązanymi z tym zabytkiem.

01/01/2018 19:44

Dzieduszyccy

Szlachecki ród Dzieduszyckich od początku powiązany był z Galicją Wschodnią.

22/12/2017 18:06

Ratujmy Lecznicę narodu!

Z każdym dniem na drzewach w dawnym parku lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego było coraz mniej liści, które opadając otulały spękane mury i zbutwiałe drewno.

15/12/2017 11:56

Kolonia Polminowska dawniej a dziś

Kolonia Polminowska jest jedną z najpiękniejszych dzielnic miasta Drohobycz, która znajduje się u jego wschodnich rubieży, przy drodze wylotowej do Lwowa i Stryja.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.