Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

Nakładem wydawnictwa Biały Kruk ukazał się drugi tom podręcznika „Historia i teraźniejszość”. prof. Wojciecha Roszkowskiego. Podręcznik dla liceów i techników, klasa 2.

Trochę mniejszy objętościowo, obejmuje lata 1980–2015. Jest on kontynuacją zeszłorocznej książki, która skupiała się na latach 1945–1979. Opisane znów są wydarzenia globalne i polskie. W Europie Środkowo-Wschodniej był to czas wielkich przełomów, w tym upadku ZSRS. Autor opisuje, jak nasz kraj, choć borykał się wówczas z licznymi trudnościami wewnętrznymi, wypływał powoli na szerokie wody europejskiej i światowej polityki, jak rola i znaczenie Polski rosły – dzięki temu, że żyjemy wolni i suwerenni.

Prof. Roszkowski wykazuje też głęboką troskę o przyszłość naszej Ojczyzny. Nie jesteśmy samotną wyspą; nasz los zależy od wielu czynników zewnętrznych, ale przecież sami też możemy, i powinniśmy, wpływać na to, co dzieje się w świecie. Upoważnia nas do tego jedenaście wieków naszej bogatej historii.

Tekst książki wzbogacają 294 ilustracje, często unikatowe, będące dodatkowym źródłem atrakcyjnie zaprezentowanej wiedzy. Publikację cechuje wysoki poziom edytorski, wyraźna czcionka. Zarówno treść, jak i konstrukcja skłaniają do refleksji, a zaprezentowane fakty i wydarzenia łatwo zapamiętać dzięki zastosowanej technice narracyjnej.

Źródło: bialykruk.pl

X