Grzegorz Józefczuk – doktorem honoris causa Uniwersytetu Drohobyckiego

Wysoka Rada Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu jednomyślną decyzją nadała tytuł doktora honoris causa obywatelowi Polski, działaczowi społecznemu, filozofowi, publicyście, prezesowi Towarzystwa „Festiwal Bruno Schulza” w Lublinie, dyrektorowi artystycznemu Międzynarodowego Festiwalu Bruno Schulza w Drohobyczu Grzegorzowi Józefczukowi.

W decyzji podkreślono, że tytułu honorowego Grzegorz Józefczuk dostąpił za wybitny wkład w rozwój stosunków partnerskich pomiędzy Polską a Ukrainą, działalność publicystyczną i naukową. Jest osobą już od dawna dobrze znaną w Drohobyczu, w mieście dla którego robi wiele i dzięki niemu nasze miasto znane jest na świecie. Jego zasługi podkreśliła konferencja naukowców i pracowników polonistycznego naukowo-informacyjnego centrum uniwersytetu im. Igora Menioka, które wystąpiło z inicjatywą przyznania mu honorowego tytułu.

„Grzegorz Józefczuk aktywnie współpracuje z Uniwersytetem od 2002 roku. Wspólnie z Centrum Polonistycznym organizuje międzynarodowe literackie, naukowe i artystyczne imprezy w Drohobyczu, Lwowie, Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Zielonej Górze i innych miastach Polski. Między kierowanym przez niego Towarzystwem „Festiwal Bruno Schulza” w Lublinie i Uniwersytetem Drohobyckim działa zawarta w 2011 roku umowa partnerska. Jako dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Bruno Schulza w Drohobyczu od 2006 roku Grzegorz Józefczuk organizuje teatralne, muzyczne, artystyczne widowiska i performance, które propagują na szczeblu międzynarodowym uczelnię drohobycką. W ramach festiwalu schulzowskiego wspólnie z Wydziałem historii UD inicjuje i realizuje sekcję kulturowo-historyczną międzynarodowej konferencji, w ramach której udział w pracach biorą pracownicy wielu uczelni polskich, w tym: Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Grzegorz Józefczuk bierze udział w akcjach naukowych i publikuje materiały w wydaniach naszego Uniwersytetu – roczniku „Pogranicze: Polska-Ukraina”, wydawanym wspólnie przez Uniwersytety Drohobycki i Lubelski, również w cyklu materiałów naukowych Międzynarodowego Festiwalu Bruno Schulza w Drohobyczu. Dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Grzegorza Józefczuka dwukrotnie (w 2006 i 2010 roku) otwierano pamiątkowe tablice upamiętniające Schulza. Dzięki niemu została zmodernizowana i wyposażona pierwsza na świecie izba pamięci Brunona Schulza, otwarta w 2003 roku w jednym z pomieszczeń głównego gmachu uniwersytetu – dawnym pokoju profesorskim Schulza.

Grzegorz Józefczuk, kontynuując działalność zmarłego prof. Władysława Panasa z KUL-u, doktora honoris causa Uniwersytetu Drohobyckiego z 2005 roku, intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem współpracy pomiędzy dwiema uczelniami i różnymi ośrodkami nauki i kultury Lublina. Jako wieloletni zawodowy dziennikarz i krytyk sztuki popularyzuje Uniwersytet Drohobycki, sprzyja rozwojowi jego wizerunku w polskich mediach” – czytamy w uzasadnieniu.

Na tym samym posiedzeniu Rady Uniwersytetu podsumowano wyniki działalności Naukowo-Informacyjnego Centrum Polonistycznego i relację kierownika Wiry Meniok. Członkowie Rady wysoko ocenili działalność Centrum. Daje to nadzieję, że nie będzie wątpliwości co do istnienia tej ważnej w strukturze Uniwersytetu jednostki. Ważne jest, aby Centrum pozostawało niezależną jednostką organizacyjną, jak ma to miejsce na większości uczelni za granicą, gdzie podobne struktury funkcjonują całkowicie samodzielnie.

Za miesiąc odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Uniwersytetu Drohobyckiego, podczas którego Grzegorz Józefczuk otrzyma honorowy tytuł naukowy.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 20 (216) 31 października – 13 listopada 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X