Wacław Wierzbieniec – doktorem honoris causa Uniwersytetu Drohobyckiego

Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza otrzymał honorowy tytuł doktora honoris causa.

Nagrodę wręczono podczas posiedzenia Wysokiej Rady Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu za wybitny wkład w rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu a Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz za pomoc w kształceniu specjalistów dla Ukrainy.

Wręczenie dyplomu przez prof. dr hab. Nadiję Skotną, rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu odbyło się w dniu 25 września 2014 r. podczas posiedzenia Wysokiej Rady. Wraz z rektorem do Drohobycza przyjechała piętnastoosobowa delegacja z jarosławskiej uczelni.

Podczas uroczystego zebrania głos zabrał dziekan wydziału historii prof. Leonid Tymoszenko (to on zainicjował procedurę nadania polskiemu koledze tytułu doktora honorowego), przedstawił dorobek naukowy, jak również jego wieloletnią owocną współpracę z ukraińskimi uczelniami. Z krótkimi wypowiedziami do zebranych zwrócili się konsul RP we Lwowie Longina Putka, były rektor szkoły z Jarosławie –prof. Roman Fedan, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego Towarzystwa „Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu”, konsul honorowy Austrii we Lwowie Jarosław Nakonieczny, dziekan wydziału historycznego Uniwersytetu Lwowskiego Roman Szust, historyk dr Oleksij Suchy, badacz historii Żydów w Donbasie, dr Olena Suczkowa, która obecnie będzie pracować we Lwowie i Jarosławiu (w rodzinnym mieście straciła pracę oraz mieszkanie).

Prof. dr hab. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza Wacław Wierzbieniec po uzyskaniu wysokiego tytułu wygłosił niezwykle interesującą prelekcję na temat: „Mojżesz Schorr i Majer Bałaban w lwowskim środowisku uniwersyteckim pod koniec XIX i na początku XX wieku”.

Przypomnijmy, że 29 listopada 2013 r. Wacławowi Wierzbieńcowi przyznano tytuł doktora honoris causa Lwowskiej Państwowej Akademii Finansów za szczególny wkład w rozwój współpracy międzynarodowej z Ukrainą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Lwowską Państwową Akademią Finansów.

Prof. Wacław Wierzbienbiec został trzydziestym doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, symboliczny jest fakt, że tytułem tym został uhonorowany uczony badający historię i kulturę narodu żydowskiego, który ma wybitny wkład w badaniu historii wspólnego pogranicza.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 20 (216) za 31 października – 13 listopada 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X