Francuska wiosna w Lwowskiej Galerii Sztuki

Francuska wiosna w Lwowskiej Galerii Sztuki

16 kwietnia 2013 roku w Lwowskiej Galerii Sztuki otwarto wystawę francuskiej grafiki XVII-XX ww. Wystawa odbyła się w ramach „Francuskiej wiosny”.

Wystawę zorganizowano staraniem pracowników Lwowskiej Galerii Sztuki, ambasady Francji w Kijowie, francuskiego centrum kulturalnego i Stowarzyszenia „Alliance Française” we Lwowie. Na otwarcie ekspozycji przybył gubernator Wiktor Szemczuk, przedstawiciele działającej we Lwowie organizacji francuskiej, zaproszeni goście, dziennikarze prasy radia i telewizji.

Wystawę otwierano w dniu urodzin Borysa Woźnickiego wieloletniego dyrektora Galerii Sztuki. Na otwarciu wystawy placówce nadano imię jej tragicznie zmarłego przed rokiem dyrektora. Decyzję o tym ogłosił gubernator Wiktor Szemczuk.

Otwierając wystawę gubernator Wiktor Szemczuk podkreślił, że Borys Woźnicki był osobą oddaną pracy. Był inicjatorem współpracy Lwowskiej Galerii z muzeami francuskimi, promował wystawy dzieł sztuki z lwowskich zbiorów we Francji. Gubernator odczytał zarządzenie ministra i przekazał go obecnej dyrektor Galerii, córce Borysa Woźnickiego, Łarysie Razinkowej-Woźnickiej.

 

Dyrektor Galerii Łarysa Razinkowa-Woźnicka i gubernator Wiktor Szemczuk (Fot. Jurij Smirnow)Przedstawiciel „Alliance Française” we Lwowie podkreślił, że festiwal „Francuska wiosna” promuje kulturę francuską nie tylko we Lwowie, ale i w Kijowie, Doniecku, Dniepropietrowsku, Odessie i Charkowie. – Dzisiejsza wystawa udowodnia, że muzea lwowskie mają ogromne skarby – dzieła znanych mistrzów francuskich. Jest możliwość, że dzieła te będą nie tylko przechowywane w magazynach, ale też pokazywane publiczności. Ambasada Francji w Kijowie i inne francuskie organizacje kulturalne starają się wspierać tę szlachetną inicjatywę.

Kurator wystawy Swietłana Biriułowa przedstawiła zebranym 42 dzieła sztuki mistrzów francuskich eksponowanych na wystawie. Wśród nich są sceny alegoryczne, widoki słynnych pałaców królów francuskich, kopie znanych obrazów olejnych, wykonane w różnych technikach graficznych. Edme Bouchardon (1698-1762), François Voucher (1693-1770), Laurent Cars (1699-1771), Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830) – oto niektóre z nazwisk pojawiających się na wystawie.

Należy zwrócić uwagę na to, że znaczna część przedstawionych na wystawie dzieł pochodzi z przedwojennych prywatnych zbiorów polskiej arystokracji ze Lwowa, która bardzo ceniła sobie sztukę francuską. Wśród tych kolekcjonerów są nazwiska hrabiów Leona Pinińskiego, Agenora Gołuchowskiego, Karola Lanckorońskiego i znanego kolekcjonera Władysława Łozińskiego. Prawdopodobnie część pochodzi też z kolekcji książąt Lubomirskich.

Współczesne zbiory Lwowskiej Galerii Sztuki obejmują tysiące cennych dzieł grafiki z różnych krajów i epok. Mamy nadzieję, że pojawią się kolejne okazje do przedstawienia prac w salach Galerii.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się nr 8 (180) 30 kwietnia – 16 maja 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X