Forum Młodych Polaków w Iwano-Frankiwsku

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyło się Forum Młodych Polaków.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie obejmujące całą Ukrainę. Przybyli tu młodzi Polacy z Żytomierza, Winnicy, Lwowa, Chmielnickiego, Czerniowiec, Tarnopolszczyzny.

Od 28 listopada do 2 grudnia uczestnicy forum brali udział w treningach i szkoleniach, które miały przekonać, nauczyć i przygotować do pracy zespołowej. Zajęcia miały za cel wyposażenie uczestników w nową wiedzę i umiejętności, które zaowocują w ich roli liderów polskiego środowiska w miejscach zamieszkania. Szkolenia, prowadzone przez doświadczonych trenerów z Warszawy, odbywały się codziennie od godziny 10 do 19, z krótkimi przerwami na posiłki i kawę. Uczestnicy, pomimo kilku godzin spędzanych w sali CKPiDE i bezsprzecznego zmęczenia, pracowali bez wytchnienia, biorąc udział w kolejnych szkoleniach. Treningi były tak zaplanowane, by poprzez zabawę uczyć zaufania, umiejętności i radości wspólnej pracy w zespole, posiadania wizji i realizowania jej. Efektywność ćwiczeń była w dużej mierze zasługą przemyśleń i technik wykwalifikowanych instruktorów.

Uczestnicy Forum Młodych Polaków, którzy w trakcie pierwszego wspólnego śniadania nic o sobie nie wiedzieli i nie prowadzili nawet rozmów ze sobą, po 9 godzinach wspólnej pracy stanowili zgraną grupę. Poza długimi szkoleniami był również czas na zabawę. Organizatorzy zadbali o wieczór andrzejkowy. Drugiego dnia pracy obcy jeszcze 24 godziny wcześniej uczestnicy, byli zespołem, który mógłby podjąć się licznych, trudnych zadań.

Maria Osidacz, dyrektor CKPiDE pragnie, aby rozpoczęło się dzieło integracji młodego pokolenia Polaków i Ukraińców polskiego pochodzenia z całej Ukrainy – zainicjowanie i pogłębienie współpracy między Polakami z Ukrainy zachodniej, środkowej i wschodniej. Forum ma w jej zamyśle być imprezą cykliczną, odbywającą się w różnych miastach Ukrainy, nie tylko w Stanisławowie. Rozpoczęte dzieło ma być kontynuowane, by osiągnąć długoplanowy efekt w perspektywie kilku, może kilkunastu lat: W czasie tej edycji udało się osiągnąć pierwszy etap – nawiązanie znajomości i kontaktów między Polakami z różnych części Ukrainy.

Jacek Żur, do niedawna konsul we Lwowie, który włożył dużo wysiłku w otwarcie CKPiDE, skomentował to wydarzenie na profilu społecznościowym: Jest to jedno z potencjalnie najważniejszych wydarzeń w historii CKPIDE, adresowane jest do młodych Polaków z całej Ukrainy. Potrzebne jest takie forum współpracy i wymiany poglądów młodzieży polskiej. Nie sposób nie zgodzić się z opinią doświadczonego pracownika MSZ.

Pragnienie dyrektor Marii Osidacz, by nie była to inicjatywa jednorazowa, ale cykliczne wydarzenie, jeżeli zostanie zrealizowane i wsparte przez inne polskie ośrodki z Ukrainy, ma szansę na integrację polskiego środowiska w całym państwie ukraińskim. Byłoby to najważniejsze zjawisko w życiu Polaków na Ukrainie w XXI wieku.

Wojciech Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X