Pamięci Wielkiego Głodu na Ukrainie Fot. Konstanty Czawaga

Pamięci Wielkiego Głodu na Ukrainie

Obchody upamiętniające ofiary Wielkiego głodu na Ukrainie odbyły się 28 listopada też we Lwowie.

Po modlitwie żałobnej z udziałem duchownych prawosławnych i katolickich oraz władz miejscowych zostały zapalone znicze na placu przed pomnikiem Szewczenki.

Episkopat Ukrainy obrządku łacińskiego, który w zeszłym tygodniu obradował w Brzuchowicach pod Lwowem wystosował orędzie z okazji tegorocznych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Biskupi zauważyli, że wielu żyjących dzisiaj ludzi nie pamięta już tragicznych wydarzeń w ich kraju z lat 1921-22, 1932-33 i 1946-47. „Niemniej jednak fakty historyczne, a zwłaszcza ofiary Wielkiego Głodu, wzywają nas do wdzięczności za chleb powszedni, który spożywamy codziennie” – stwierdza przesłanie. Jego autorzy zachęcili wiernych do dziękowania Bogu „za to, że mamy chleb i co do chleba” i że „mamy dobrego kochającego Ojca Niebieskiego, który troszczy się o nasze potrzeby”. Przypomniano, że należy za to dziękować, gdyż „wdzięczność jest cnotą, która nas uwzniośla”. Biskupi wezwali również do przepraszania Boga „za zło, szerzone przez ideologię, która wywołała głód, a tym samym poniżała godność ludzką tych, którzy ulegli kłamstwu i znęcali się nad innymi”. „Prośmy też Pana, abyśmy z wiarą i ufnością odnosili do Niego, Stwórcy i Dawcy dóbr materialnych i duchowych. Prośmy również za tych, którzy tu, na ziemi cierpieli głód i przekroczyli próg wieczności wskutek śmierci głodowej, aby w niebie wraz ze Zbawicielem zasiedli do stołu Baranka” – czytamy w orędziu biskupów rzymskokatolickich.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X