Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie Fot. Beata Kost

Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie

Polscy dziennikarze z kilkunastu krajów uczestniczyli w Europejskim Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie.

Spotkanie odbyło się w dniach 27-29 listopada, honorowy patronat nad spotkaniem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wśród organizatorów spotkania były Ambasada RP w Sztokholmie i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

Parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stowarzyszenia Wspólnota Polska omówili z dziennikarzami problemy dotyczące finansowania mediów polonijnych. Gazety, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, portale internetowe przeznaczone dla Polaków poza granicami kraju różnią się w zależności od zadań i misji, które dla siebie wybierają. Media polskie na Wschodzie nacisk kładą przede wszystkim na wiedzę o Polsce, promocję kultury, tradycji i historii. Dla Polaków na emigracji ważna jest też informacyjna oraz interwencyjna rola mediów.

Na konferencję do Sztokholmu przyjechał wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. – W dyplomacji zawsze symboliczna jest pierwsza wizyta. Dlatego wybrałem spotkanie z mediami polonijnymi, są dla nas bardzo ważnymi partnerami, z którymi działamy razem dla Polski – mówił na konferencji Jan Dziedziczak, który w ministerstwie zajmie się też sprawami Polaków i Polonii za granicą.

Fot. Beata Kost

W konferencji uczestniczyły m.in. redakcje z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Irlandii i Szwecji. Była to okazja do wymiany doświadczeń, rozmawiano o trudnościach wynikających z braku odpowiedniego dofinansowania dla redakcji działających w Europie Zachodniej, a także o integracji i stworzeniu platformy do współpracy.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza Kisielewski przedstawił informacje dotyczące finansowania mediów polonijnych. W 2015 roku MSZ przeznaczył na ten cel około 7 mln zł., największą pomoc dostały redakcje na Wschodzie, bowiem „trudna sytuacja polityczna czy materialna, w której się znajdują, wymaga szczególnego traktowania” – zaznaczył. O potrzebach Polaków na Wschodzie mówił także w kolejnym dniu obrad poseł Michał Dworczyk, szef sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą.

W konferencji wziął udział prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, przedstawiciele stowarzyszenia zaprezentowali Repozytorium Mediów Polonijnych – stronę internetową zawierającą materiały udostępniane przez dziennikarzy polskich pracujących w redakcjach polonijnych poza granicami kraju.

Spotkanie objęła patronatem medialnym TVP Polonia.

Beata Kost

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X