Euroregion Karpacki szkoli dziennikarzy

Euroregion Karpacki szkoli dziennikarzy

18–21 września br. odbyło się szkolenie z zakresu metodologii przygotowania projektów transgranicznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Wzięło w nim udział 40 przedstawicieli mediów karpackich po stronie ukraińskiej z obwodu lwowskiego, iwano-frankiwskiego, zakarpackiego, czerniowieckiego oraz przedstawiciele partnerów projektu.

Szkolenie odbyło się w związku z realizacją projektu pt. „Media karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013” realizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie ze Zrzeszeniem samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Zachodnio-ukraińską Dziennikarską Młodzieżową Fundacją Informacji Ekologicznej i Turystycznej „WETI”.

Obrady otworzyli wiceprezes zarządu SEKP Dawid Lasek oraz prezes zrzeszenia samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” Wołodymyr Horbowyj. 20 września do grupy z Ukrainy dołączyli dziennikarze z Podkarpacia. W szkoleniu uczestniczyła także przedstawicielka Kuriera. 

Wynikiem szkolenia jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami mediów polskiej i ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, a także przygotowanie zarysów projektów medialnych, które w przyszłości mogą być złożone do funduszy dofinansowujących współpracę polsko-ukraińską.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu będzie przeprowadzenie Forum Mediów Karpackich, które odbędzie się we Lwowie 18 października 2013 roku.

karpacki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X