Etnofolklorama-2017

Etnofolklorama-2017

W Kijowie odbył się festiwal stowarzyszeń narodowościowo-kulturalnych Etnofolklorama-2017.

Imprezę tę tradycyjnie organizuje Rada Wspólnot Narodowościowych przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. W tym roku 24 listopada więcej niż 20 organizacji zrzeszających przedstawicieli różnych narodowości mieszkających na Ukrainie zebrały się razem, by zademonstrować swoje stroje, pieśni i tańce, a także dania kuchni narodowych.

Ze strony organizacji polskich w imprezie uczestniczyły m.in.: zespół wokalno-taneczny „Polanie znad Dniepru” z Kijowa (kierownik artystyczny Łesia Jermak), Stowarzyszenie Polaków „Bez granic” z Bojarki (prezes Helena Sedyk), Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego z Białej Cerkwi (prezes Helena Chomenko), i in.

Największe stoisko z ekspozycją poczytnych książek i obrazów zostało przedstawione przez Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”, którego członkowie na czele z wiceprezesem Julią Ferencewą przygotowali przy tym własnoręcznie osiemnaście dań kuchni polskiej i częstowali nimi wszystkich uczestników festiwalu. Kolejka do stoiska, która się wytworzyła, świadczyła o wysokiej ocenie talentów kulinarnych pań ze „Zgody”.

Później odbył się koncert, podczas którego polskie pieśni i tańce zademonstrował widzom zespół folklorystyczny „Polanie znad Dniepru”, nagrodzony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Za dorobek w sprawie wychowania patriotycznego młodego pokolenia nagrodę Rady Wspólnot Narodowościowych i Ministerstwa Kultury Ukrainy otrzymała Czesława Raubiszko ze Stowarzyszenia „Zgoda”.

Festiwal Etnofolklorama-2017 pozostanie w pamięci jego uczestników jako piękna impreza, która przyczyniła się do wzmocnienia przyjaźni między narodami.

Oleg Krysin
prezes KNKSP „Zgoda”
Tekst ukazał się w nr 22-23 (291-292) 19 grudnia 2017 – 15 stycznia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X