Ekumeniczna pielgrzymka ekologiczna z Ukrainy do Polski

W ramach inicjatywy „Europa Karpat”, wspartej przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i posła na Sejm Jana Szyszko, w drugiej połowie sierpnia odbyła się pielgrzymka ekumeniczno-ekologiczna z Użhorodu na Zakarpaciu do Polski.

Udział w pielgrzymce wzięli duchowni obrządków rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz prawosławnego. Uczestnicy pielgrzymki, świeccy i duchowni, pochodzili z diecezji mukaczewskiej Kościoła łacińskiego na Ukrainie, greckokatolickiej eparchii mukaczewskiej sui juris (swego prawa) i eparchii mukaczewskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

– Zakarpacie jest terenem wielonarodowym i wielowyznaniowym – powiedział dla Kuriera ks. Piotr Żarkowski, wikariusz biskupi diecezji mukaczewskiej obrządku łacińskiego. – Pielgrzymki ekumeniczne zapoczątkowano w 2000 roku przez miejscowych biskupów katolickich, prawosławnych i reformackich. Pielgrzymowaliśmy razem do Ziemi Świętej oraz do świątyń różnych Kościołów w sąsiednich krajach, na Słowacji i na Węgrach. Również dokonano szereg spotkań i konferencji z grupami ekumenicznymi. Już w ciągu kilkunastu lat łączymy działalność naszych grup ekumenicznych i ekologicznych, wspólnie uczestniczymy w sympozjach europejskich.

Ostatnio koordynatorem wspólnych przedsięwzięć jest Instytut Studiów Ekologiczno-Religijnych Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie. „Ściśle współpracujemy z Komisją ds. Ekologii i Turystyki Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy, której przewodniczy biskup mukaczewski Antal Majnek i Komisją ds. Ekologii greckokatolickiej diecezji mukaczewskiej” – powiedział dyrektor Instytutu docent Aleksander Bokotej. Przypomniał, że instytut tłumaczy także książki o ochronie środowiska naturalnego na język ukraiński i rosyjski, a w organizacji sympozjów ekologiczno-ekumenicznych wiele pomógł im biskup kaliski Edward Janiak, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz delegat ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Konferencji Episkopatu Polski.

”Zielonej” pielgrzymce duchownych i świeckich z Zakarpacia do Polski towarzyszył Krzysztof Wojciechowski, ekolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który prowadził pątników przez ekologiczne ośrodki oraz świątynie katolickie, prawosławne i żydowskie na Roztoczu i na Podlasiu. Goście z Ukrainy zwiedzili m.in. Chełm, Włodawę, Jabłeczną, Kodeń, Kostomłoty, Drohiczyn, Lublin. Na tzw. stacjach ekologicznych odprawiano wspólnie nabożeństwa. W trakcie spotkania z biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem i przedstawicielami kurii omówiono niektóre problemy, które papież Franciszek poruszył w swojej ostatniej encyklice „Laudato si'” a dotyczące m.in. edukacji ekologicznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na Świętej Górze Grabarce pątnicy dołączyli do ogólnopolskiej pielgrzymki prawosławnych i uroczystości odpustowej z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pielgrzymi z Ukrainy spotkali się tam również z przewodniczącym Fińskiej Rady Ekumenicznej ks. Heikki Huttunenem.

– Po raz pierwszy zwiedziliśmy pogranicze polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – powiedział docent Aleksander Bokotej. – Poznaliśmy tam nowych przyjaciół, mamy teraz ciekawe punkty dla współpracy w ochronie środowiska naturalnego. Podobnie do szlaku kajakowego na Bugu, organizujemy spływy młodzieży na katamaranach Cisą.

– Z tej ekologicznej pielgrzymki do Polski wyniosłem wiele praktycznych doświadczeń dla swej parafii – dodał greckokatolicki kapłan, ks. Wasyl Blaszyn z Użhorodu.

Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2015/eko{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X