Ekologiczne lato (Fot. archiwum PUIG)

Ekologiczne lato

17 lipca 2014 roku we Lwowie odbyły się warsztaty ECOlife.

W spotkaniu wzięli udział studenci z Europejskiego Centrum Ekologicznego z Uniwersytetu Lwowskiego, Politechniki Lwowskiej oraz z Iwano-Frankiwskiego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu. Inicjatywy ekologiczne młodzieży były kontynuowane 19 lipca 2014 roku na Rynku we Lwowie, gdzie odbył się Happening Ekologiczny ECOlife. Happening poświęcony był ekologii i każdy zainteresowany mógł wziąć w nim udział.

Warsztaty rozpoczął Maciej Trzeciak, dyrektor generalny Europejskiego Centrum Ekologicznego, a wykłady poprowadzili Michał Dworak z ECE oraz Sławomir Kiszkurno z Ligi Ochrony Przyrody.

Grupa studentów z Iwano-Frankiwska przedstawiła swoje projekty, które następnie, wraz z innymi uczestnikami spotkania zostały dokładnie przeanalizowane i omówione, a każdy mógł dodać własne uwagi. Potem odbyły się warsztaty redagowania serwisów internetowych ECE i EkoTrendy oraz profilu na Facebook’u, a także warsztaty wystąpień publicznych i otwartych prelekcji. Studenci aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

Po warsztatach rozpoczęła się rekrutacja na staże i praktyki w ramach Akademickiej Rady Ochrony Środowiska ECE. Każdy uczestnik rekrutacji otrzymał wcześniej zadanie, które musiał przedstawić przed komisją. Pod uwagę brano nie tylko prezentację zadania, ale także aktywność przy współpracy z Europejskim Centrum Ekologicznym. Staże i praktyki w Polsce odbędą się w dniach od 10 do 24 sierpnia w Gdańsku, Szczecinie oraz Koszalinie. Podczas stażów w Polsce studenci zapoznają się z systemem ochrony środowiska w Polsce, odbędą wizyty studyjne instalacji związanych z ochroną środowiska, takimi jak biogazownie rolnicze, farmy wiatrowe, czy oczyszczalnie ścieków. Uczestnicy Akademickiej Rady Ochrony Środowiska ECE ponadto odbędą spotkania w urzędach i służbach ochrony środowiska, a także w ekologicznych organizacjach pozarządowych.

Na zakończenie dnia odbył się wieczór kultury polsko-ukraińskiej, podczas którego uczestnicy dzielili się informacjami, ciekawostkami na temat swojego kraju, opowiadali o swoich doświadczeniach i przemyśleniach związanych z ekologią w Polsce i na Ukrainie.

Po zakończeniu szkoleń w drugiej połowie sierpnia – będzie czas na krótkie wakacie, a tuż po nich działacze z ECE zaczynają pracę nad organizacją Studenckiej Konferencji Kół Naukowych poświęconej alternatywnym źródłom energii, która odbędzie się październiku. Konferencja będzie inaugurowała działalność Europejskiego Centrum Ekologicznego w roku akademickim 2014 / 2015. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział również w happeningu ekologicznym, zorganizowanym na lwowskim Rynku. 19 lipca w ramach otwarcia imprezy, odbył się krótki spektakl zorganizowany przez studentów z Europejskiego Centrum Ekologicznego. Happening przygotowany został przez studentów lwowskich i iwano-frankiwskich uczelni. Każda grupa miała na placu rozstawione własne stoisko związane z ekologią i przy każdym z nich odbywały się warsztaty wyrobów z papieru, wyrobów z metalu, wyrobów z plastiku, wyrobów z kartonu oraz zdrowego odżywiania. Było tam również stoisko ECE, gdzie można było dowiedzieć się o działalności Centrum i o ochronie środowiska oraz otrzymać porady jak żyć ekologicznie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Happening Ekologiczny ECOlife cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów, ale i wśród przechodniów, turystów i mieszkańców Lwowa.

Aleksander Wołkow
Tekst ukazał się w nr 14-15 (210-211) za 19-28 sierpnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X