Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Liceum nr 10 we Lwowie fot. Ihor Rewaga/Nowy Kurier Galicyjski

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Liceum nr 10 we Lwowie

21 lutego po raz 25. na całym świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został proklamowany decyzją Konferencji Generalnej UNESCO. Troska o język ojczysty jest szczególnie ważna dla Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Uczniowie Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie odkrywali zawiłości polszczyzny. W tym dniu poznawali ciekawostki o języku ojczystym, odbył się też quiz o Polsce, dzieci mogły poznać wiele ciekawostek językowych nie tylko w czasie lekcji, ale i w przerwach między zajęciami. Na drzwiach klasowych zostały rozwieszone łamańce językowe, wierszyki przepełnione trudnym do wyartykułowania słowami. Młodzież wraz z polonistą Jakubem Fołtą udała się na wycieczkę po Lwowie podczas której czytała wiersze o Lwowie. Nie zabrakło także gier polonistyczno – planszowych, zgaduj zgaduli, słownych układanek, zabaw literowych i ortografii na wesoło. Uczniowie pisali również dyktando. Ciekawostki językowe przygotowali nauczyciele szkoły – Jakub Fołta, Julia Grzegocka , Adriana Fołta, Irena Słobodiana i Julia Ficzuk

– Próbujemy udostępnić dzieciom informacje o języku polskim, o zasadach ortografii w taki wesoły sposób, w takiej zabawie, żeby to dzieciom łatwiej się przyswajało, żeby dzieci mogły to zapamiętać. I właśnie taka układanka pomaga im zapamiętać wymianę słów, wymianę ó na u zwykłe, rz na r, żeby poznały nowe słówka, bo nie wszystkie może jeszcze znają. Bawimy się tak na wesoło – mówi Julia Grzegocka, nauczycielka IV klasy.

Już od dwóch lat, od momentu rosyjskiej napaści, uczniowie często muszą przerywać naukę i udawać się do schronu. Tak było i w dniu, poświęconemu językowi ojczystemu. – Niestety, w związku z alarmem, który w tej chwili trwa musieliśmy przenieść nasze zabawy i naszą lekcję do schronu – powiedział Jakub Fołta, nauczyciel języka i literatury polskiej.

fot. Ihor Rewaga/Nowy Kurier Galicyjski

Mimo wojennej rzeczywistości tego dnia wszyscy uczniowie „Magdusi” chętnie nadal zgłębiali tajniki języka polskiego. A wypowiedziane w połowie XVI wieku słowa Mikołaja Reja, urodzonego w Żurawnie niedaleko Lwowa, wciąż pozostają aktualne:” A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Polszczyzna choć piękna, to potrafi zadać trudu i w piśmie i w mowie. To jeden z najtrudniejszych języków świata. Zajmuje 6 miejsce znają go prawie 44 miliony osób. Ze względu na bardzo specyficzną wymowę oraz mnogość i złożoność form gramatycznych uważany jest za jeden z najtrudniejszych do nauki języków świata, stanowiąc niełatwe wyzwanie nawet dla samych Polaków. Obecnie polski alfabet składa się z 32 liter. Dziewięć z nich ma znaki diakrytyczne, czyli graficzne znaki występujące w wielu systemach pisma, umiejscowione nad lub pod literą albo obok lub wewnątrz niej. Co ciekawe, do polskiego alfabetu nie zaliczamy liter: q, v oraz x. Występują one bowiem jedynie w wyrazach zapożyczonych z języków obcych.

Celem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest podkreślenie różnorodności językowej świata i promocja wielojęzyczności. Dzień ten zwraca także uwagę na języki zagrożone i ginące. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest także okazją do zwrócenia uwagi na potrzebę dbania o rodzimy język. Eksperci przypominają o bogactwie języka ojczystego, jego kulturze, historii i współczesności, a także o tym, jak się nim posługiwać.

W tym roku tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest „Edukacja wielojęzyczna: filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”. UNESCO przypomina, że obecnie 250 milionów dzieci i młodzieży nadal nie uczęszcza do szkoły a 763 miliony dorosłych nie opanowało podstawowych umiejętności czytania i pisania. Edukacja w zakresie języka ojczystego wspiera uczenie się, umiejętność czytania i pisania oraz naukę dodatkowych języków. UNESCO konsekwentnie podkreśla rolę wielojęzycznej edukacji opartej na pierwszym języku, zwanym również językiem ojczystym lub językiem domowym. Prawie połowa z 7 tysięcy używanych na świecie języków jest zagrożona wymarciem.

Data obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego nie jest przypadkowa. Upamiętnia ona wydarzenia 1952 roku, kiedy to w Dhace w Bangladesz doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan. Święto ustanowiono w 1999 roku, a rok później po raz pierwszy je obchodzono.

Anna Gordijewska

Obejrzyj więcej zdjęć Facebook, Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X