Dzień patrona w Krasnymstawie

Dzień patrona w Krasnymstawie

Pasowanie na uczniów (Fot. Marzena Krzysztofiak, Bożena Chmielewska)Święto patrona corocznie skupia grono życzliwych szkole osób. W tym roku zostały one uhonorowane statuetką SEMPER FIDELIS. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, ksiądz prałat Piotr Kimak, ksiądz dziekan Henryk Kapica, doktor Leszek Janeczek, prezes Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Miłosników Lwowa i Kresów Wschodnich Jan Buraczyński, honorowy prezes Towarzystwa Miłosników Lwowa i Kresów Wschodnich profesor Władysław Stążka oraz Andrzej Kudlicki-właściciel biura podróży „Qand” w Zamościu, który jest sponsorem wyjazdów naszej młodzieży do Lwowa na Święto Niepodległości.

Przyjęcie imienia Orląt Lwowskich jest pomostem między przeszłością a przyszłością. Uczniowie z dumą wypełniają testament Małych Bohaterów, którzy oddali swe życie w obronie polskości. Święto to jest lekcją patriotyzmu i okazją do wyróżnień laureatów konkursów związanych z patronem. Odbył się szkolny konkurs poetycki. Inspiracją do napisania wierszy były bohaterskie czyny Orląt. Laureatki: Magdalena Żurek, Paulina Demczuk, Agata Kawa i Klaudia Dzik zaprezentowały swe wiersze widzom zgromadzonym na uroczystości.

Odbyło się również podsumowanie projektu edukacyjnego na temat „Historia sztandaru i patrona Szkoły”, przygotowanego pod kierunkiem pani Teresy Miszczak przez uczniów kl. IIAG. Podsumowano i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Jak czcimy pamięć o Orlętach Lwowskich?”, a także międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej „Orlęta Lwowskie – wiecznie żywa legenda”. W tym konkursie I miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 5, II miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 4, a III miejsce uczniowie Gimnazjum nr 1.

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy urnie z prochami jednego z poległych za Lwów chłopców – Janka Kukawskiego oraz przy obelisku upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Oficjalną część uroczystości wzbogaciły występy artystyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a tłem do przypomnienia wydarzeń była prezentacja multimedialna przygotowana przez Małgorzatę Kaniukę-Paradowską.

Dziesiąta rocznica nadania szkole imienia zapoczątkowała tradycję połączenia tego święta z uroczystym ślubowaniem uczniów. Podczas uroczystych „imienin” nasza szkoła otrzymała prezent w postaci 29 uczniów klasy pierwszej, którzy w obecności dostojnych gości złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przez panią dyrektor pasowani na uczniów. Wcześniej jednak musieli wykazać się wiedzą na temat Ojczyzny, szkoły i jej patrona, oraz praw i obowiązków ucznia. Uroczystość uświetniło przygotowane przez rodziców przyjęcie oraz upominki w postaci „rogów obfitości”, które mają być zapowiedzią sukcesów edukacyjnych nowo przyjętych uczniów.

Uroczystość przygotowali nauczyciele: Dorota Szpakowska-Matczuk, Bożena Chmielewska, Teresa Miszczak, Małgorzata Dzik, Joanna Wojtaszek, Tomasz Marczewski oraz Małgorzata Kaniuka-Paradowska.

Marzena Krzysztofiak, Bożena Chmielewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X