Dzień patrona w Krasnymstawie

Dzień patrona w Krasnymstawie

„Podarowali Ojczyźnie to co najcenniejsze” – pod tym hasłem upłynęła uroczystość jubileuszowej, X rocznicy nadania szkole w Krasnymstawie (Polska) zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich. 22 listopada to niezwykłe święto rozpoczęła uroczysta msza w kościele św. Franciszka Ksawerego, sprawowana przez księdza prałata Piotra Kimaka oraz księdza Michała Karbowniczka.

 

Dalsza część uroczystości miała już miejsce w murach szkoły. Swą obecnością uświetnili ją zaproszeni goście: Edward Kawęcki, przewodniczący Rady Miasta, doktor Leszek Janeczek, dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli oraz delegacja Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

 

Podczas części oficjalnej głos zabrali: pani dyrektor Zespołu Szkół nr 5 – Justyna Haładyj, przewodniczący Rady Miasta pan Edward Kawęcki oraz prof. Jan Buraczyński – prezes lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, którzy zgodnie podkreślili fakt, że Orlęta Lwowskie to bohaterowie narodowi. Oddając swe życie za Ojczyznę są niewątpliwie wzorem do naśladowania dla całej młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół nr 5.

X rocznica nadania naszej szkole ich imienia była okazją do wspomnień okoliczności, które przyczyniły się do wyboru patrona. Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie otrzymał imię Orląt Lwowskich dnia 21 listopada 2002 roku. Uroczystość ta była podsumowaniem działań edukacyjno-wychowawczych, w które zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zależało nam wszystkim, aby szkoła uzyskała tożsamość. Posiadanie patrona i własnego sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązanie. To ważny atrybut szkolnej tradycji, która pomaga w kształtowaniu serc i umysłów młodzieży.

 

Przyjmując imię Orląt Lwowskich znaleźliśmy się w gronie 34 szkół noszących to zaszczytne imię. Inicjatorami nadania Zespołowi Szkół nr 5 imienia Orląt Lwowskich byli Tadeusz Radomański – profesor Akademii Medycznej w Lublinie oraz dr Leszek Janeczek – lekarz i jednocześnie wielki pasjonat historii. To właśnie dr Janeczek w swoim wystąpieniu przybliżył nam okoliczności, w jakich narodziła się inicjatywa nadania naszej szkole tego zaszczytnego imienia. Obchody Dnia Patrona stały się również okazją do wspomnień o Tych, którzy starali się, by pamięć o Orlętach wciąż była żywa. Dziś wśród nas już ich nie ma: Eugeniusza Cydzika i Jerzego Patryna.Taką osobą była także mieszkająca i pracująca w Krasnymstawie lekarka, doktor Irena Czernecka, której sylwetkę przedstawił nauczyciel historii Tomasz Marczewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X